Cyflwyno cais cynllunio ar gyfer 'canol tre' newydd'

  • Cyhoeddwyd
Darlun artist o'r datblygiad newydd yng nghanol tref TonysguboriauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na fwriad i greu 40 o siopau, tai, bwytai a sinema

Mae cais cynllunio ar gyfer buddsoddiad £200 miliwn i greu "canol tre' newydd" ar gyfer cymunedau Llantrisant, Tonysguboriau, Pontyclun a phentrefi cyfagos wedi cael ei gyflwyno i Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Cafodd y cynlluniau eu dangos am y tro cynta' mewn arddangosfa i'r cyhoedd ym mis Mehefin, a'r gobaith yw y bydd y prosiect yn hwb i'r economi yn lleol, gan greu hyd at 1,900 o swyddi newydd.

Bydd y cynllun yn cael ei ddatblygu ar dir llwyd, gydag hen safleoedd ffatrïoedd Purolite a Staedtler, ar gyrion yr A473, yn cael eu hystyried.

Cafodd y cais ei gyflwyno i'r cyngor wrth i archfarchnad Sainsbury's gadarnhau eu bod yn bwriadu agor siop fawr newydd ar y rhan cynta' o'r safle i gael ei ddatblygu, os bydd caniatâd cynllunio'n cael ei roi.

Mae amlinelliad y cais ar gyfer yr holl ddatblygiad, a luniwyd gan gwmni eiddo Valad Developments Llantrisant Ltd, yn cyflawni gofynion Cynllun Datblygu Lleol Rhondda Cynon Taf, sydd wedi clustnodi'r ardal ar gyfer cynllun canol tre' newydd.

Cyfleusterau

Cyflwynwyd y cais ar ôl cyfnod o ymgynghori gyda'r gymuned leol a budd-ddeiliaid eraill.

Wedi'i gwblhau, bydd y datblygiad yn cynnwys:

- Siopau newydd, gan gynnwys siop adrannol, tua 40 o siopau 'stryd fawr', ac archfarchnad Sainsbury's;

- Siop Leekes newydd, yn lle'r adeilad presennol ar Heol y Bont-faen;

- Canolfan hamdden ac adloniant gyda sinema, caffis, bwytai, bariau a gwesty;

- Swyddfeydd;

- Fflatiau a thai newydd;

- Cyfleusterau stryd fawr eraill.

Mae'r cais hefyd yn amlinellu gwelliannau i'r rhwydwaith ffyrdd lleol, a gwell cysylltiadau ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, beiciau a cherddwyr.

Dywedodd Mark Jackson, Rheolwr Gyfarwyddwr Scarborough Developments: "Heddiw mae 'na ddiffyg darpariaeth siopa a chyfleusterau canol tre' yno a dyw'r ardal ddim yn gwasanaethu'r boblogaeth leol yn ddigonol.

'Colled sylweddol'

"Mae gormod o enillion ariannol y bobl leol yn cael eu gwario mewn siopau a chyfleusterau hamdden y tu allan i'r ardal ac mae hyn yn golled sylweddol i'r economi leol.

"Mae'r canol tre' newydd yn darparu ar gyfer ystod eang o siopau, caffis, bwytai, sinema a chyfleusterau canol tre' eraill."

Yn ôl Andy Richardson, Pennaeth Datblygu Valad yn y DU: "Yn naturiol, rydym wrth ein boddau bod Sainsbury's wedi ymrwymo i'r cynllun. Mae hyn yn arwydd o hyder yn y datblygiad ac yn dangos y potensial y gall y prosiect ei gynnig i'r ardal o gwmpas.

"Rydym nawr wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall i'r cynllun ac rydym yn edrych 'mlaen i fanteisio ar y momentwm wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen."

Wrth gyfeirio at yr arddangosfa i'r cyhoedd ym mis Mehefin eleni, ychwanegodd Mr Jackson: "Rydym yn gwerthfawrogi arwyddocâd y cynlluniau hyn i'r gymuned leol ac o'r herwydd fe wnaethon ni roi cyfle i bawb fynegi eu barn cyn i ni gyflwyno'r cais cynllunio.

"Fe ddaethom i'r casgliad bod y rhan fwya' o bobl yn gwerthfawrogi'r angen am ganol tre' newydd ond, fel y gellid deall, bod ganddynt rhai cwestiynau. Rydym wedi gwrando ar rhain, a byddwn yn parhau i wrando trwy gydol y broses gynllunio."

Mae modd gweld y cais cynllunio yn swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol