Parcio: Cyngor i reoli wardeiniaid

Cyhoeddwyd

Mae arweinwyr Cyngor Ceredigion yn ystyried cymeradwyo cais fyddai'n golygu mai'r sir fyddai'n gyfrifol am wasanaeth wardeniaid traffig.

Gwnaeth yr heddlu roi'r gorau i'r gwasanaeth ym mis Mai eleni ond ni fydd y cyngor yn gallu cymryd yr awenau tan fis Mehefin 2012.

Mae nifer wedi cwyno fod y sefyllfa wedi arwain at broblemau dybryd ac yn ystod yr haf honnodd arweinwyr busnes Aberystwyth fod yna "anhrefn" ar strydoedd y dref.

Nawr mae'r cyngor yn bwriadu cymryd cyfrifoldeb am wardeiniaid o Fehefin 4, 2012.

Dirwy

Y bwriad yw cyflogi saith swyddog, a'r gobaith yw y bydd y wardeniaid yn treulio 42% o'u hamser yn gweithio ar strydoedd y sir ac yn gwylio meysydd parcio.

Bu tri warden traffig yn gweithio i Heddlu Dyfed-Powys yn y sir tan Fai 31 eleni.

Bu dau ohonynt yn gweithio yn Aberystwyth a'r llall yn gweithio yn Aberteifi a threfi eraill Ceredigion.

Mae'r cyngor yn bwriadu gosod cosb rhwng £50/£70 ond bydd gyrwyr yn gallu talu hanner y gosb neu £25/£50 os byddan nhw'n talu'r ddirwy o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd adroddiad gan Huw Morgan, cyfarwyddwr Priffyrdd, Eiddo a Gwaith y Cyngor: "Cynhaliwyd ymgynghoriad yn unol â'r gofynion ac ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad i fwriad yr awdurdod."

Mae gan blismyn yr hawl i roi tocynnau parcio i yrwyr.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod nhw'n addo i ymateb i unrhyw alwadau gan y cyhoedd ac y byddan nhw'n cynorthwyo trefniadau ar gyfer gwyliau a digwyddiadau cyffelyb.

Disgwylir i'r cabinet benderfynu ynglŷn â'r mater ddydd Mawrth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol