Cynllun archfarchnad ar y gweill yn Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Archfarchnad Sainsbury's
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sainsbury's yn bwriadu creu hyd at 400 o swyddi llawn amser a rhan amser

Mae cwmni Sainsbury's wedi datgelu cynllun i godi archfarchnad yn Aberystwyth dim ond wythnosau wedi i gynllun i godi archfarchnad Tesco yn y dre gael ei gyhoeddi.

Y bwriad yw codi archfarchnad Sainsbury's ar hen gae chwarae Prifysgol Aberystwyth nid nepell o archfarchnad Morrisons.

Y disgwyl yw y bydd yn creu 400 o swyddi.

Ym mis Hydref cyhoeddodd Cyngor Ceredigion y byddai archfarchnad Tesco yn rhan allweddol o gynllun gwerth miliynau o bunnoedd i ddatblygu canol Aberystwyth, gan greu mwy na 200 o swyddi.

400 o swyddi

Bydd archfarchnad Tesco yng Nghoedlan y Parc yn cynnwys 25,000 o droedfeddi sgwâr ar gyfer gwerthu bwyd a 12,000 o droedfeddi sgwâr ar gyfer eitemau eraill.

Dywedodd Sainsbury's fod cais cynllunio wedi ei gyflwyno i Gyngor Ceredigion ar gyfer archfarchnad 37,000 o droedfedd sgwâr ger gwesty Llety Parc yn Aberystwyth.

Mae'r cwmni wedi dweud y byddai hyd at 400 o swyddi llawn amser a rhan amser yn cael eu creu os yw'r cais yn cael ei gymeradwyo.

Dywedodd Syrfëwr Datblygu Sainsbury's yng Nghymru, Graham Wilson: "Rydyn ni wedi eisiau dod â'n cynnig fforddiadwy i Aberystwyth ers nifer o flynyddoedd.

"Os yw'n bosib codi archfarchnad ar y safle, fe fyddwn ni'n ymgynghori â thrigolion a grwpiau lleol i ddatblygu'r cais gorau posib."

Addo cefnogi

Mae Sainsbury's wedi addo cefnogi cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol os bydd y cyngor yn cymeradwyo'r cynllun.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd cwmni Conygar gynlluniau i godi archfarchnad Sainsbury's yn Hwlffordd ac maen nhw wedi cyflwyno cais cynllunio i ddatblygu marina yn Abergwaun.

Fe gafodd datblygiad Tesco yng Nghoedlan y Parc ei feirniadu'r wythnos hon.

Mae'n bosib y bydd rhaid dymchwel 12 tŷ ond mae un o'r trigolion, Enid Jones, wedi gwrthod arwyddo cytundeb i werthu ei chartref i ddatblygwyr y cynllun.