Galw am weld adroddiadau hylendid bwyd

  • Cyhoeddwyd
CaffiFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyhoedd yn galw i'r sgôr hylendid gael ei arddangos

Mae dros 90% o bobl Cymru o'r farn y dylai defnyddwyr allu cael gafael yn hawdd ar adroddiadau arolygu sy'n dangos pam y cafodd busnesau bwyd sgôr benodol.

Mae ymchwil gan Llais Defnyddwyr Cymru yn dangos fod y mwyafrif (85%) o'r rhai gafodd eu holi hefyd o'r farn y dylen nhw allu gwneud hyn drwy wefan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd - a gynhelir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Dywedodd dros hanner y bobl (57%) y dylen nhw allu cael gafael ar wybodaeth drwy ffonio'r awdurdod lleol i ofyn am gopi o'r adroddiad.

Mae'r arolwg hefyd yn dangos fod 94% o bobl yng Nghymru o'r farn y dylai fod yn orfodol i fusnesau bwyd arddangos eu sgôr hylendid bwyd.

Mesur

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth newydd sy'n gorfodi hyn y flwyddyn nesaf.

Mae Llais Defnyddwyr Cymru am i Fesur Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (Arddangos Gwybodaeth) (Cymru) Llywodraeth Cymru gynnwys gofyniad i awdurdodau lleol sicrhau bod adroddiadau arolygu hylendid llawn ar gael i'w lawrlwytho ar wefan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, yn ogystal â chynnwys cosbau yn y fan a'r lle ar gyfer y busnesau hynny nad ydyn nhw'n arddangos eu sgôr.

"Mae'n amlwg bod y mwyafrif o bobl yng Nghymru am gael system syml a thryloyw sy'n eu galluogi i gael gafael yn hawdd ar adroddiadau arolygu sy'n rhoi'r rhesymau dros y sgôr y mae busnes bwyd yn ei chael," meddai Maria Battle, Uwch Gyfarwyddwr Llais Defnyddwyr Cymru.

"Ar hyn o bryd, mae'n anodd i ddefnyddwyr gael gafael ar y wybodaeth hon.

'Deddfwriaeth'

"Byddai hyn yn galluogi defnyddwyr i ganfod y rhesymau dros sgôr wael ar unwaith heb y ceisiadau llafurus am wybodaeth sy'n faich i ddefnyddwyr a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd fel ei gilydd ac nad ydyn nhw'n cyflawni dim weithiau.

"Mewn gwledydd eraill lle mae cynlluniau sgorio hylendid bwyd tebyg ar waith, er enghraifft Denmarc, mae adroddiadau arolygu llawn ar gael ar wefan y cynllun i'w lawrlwytho neu ar gais pan nad oes gan bobl fynediad i'r rhyngrwyd.

"Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno hyn mewn deddfwriaeth y flwyddyn nesaf a fydd yn golygu y bydd Cymru yn arwain y ffordd yn y DU.

"Ond o ystyried ein bod yn gwybod bod busnesau bwyd yng Nghymru nad ydynt yn cydymffurfio ar y cyfan yn debygol o fod yn anfodlon arddangos sgôr wael, hoffem i unrhyw ddeddfwriaeth newydd gynnwys cosbau ar gyfer y busnesau hynny nad ydyn nhw'n arddangos eu sgôr.

'Diwedd y flwyddyn'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, ei bod yn croesawu canlyniad yr arolwg.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fwrw ymlaen â Mesur Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (Arddangos Gwybodaeth) (Cymru) a bydd y mesur drafft yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori erbyn diwedd y flwyddyn.

"Bydd y mesur yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol orfodi'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eu hardal a sicrhau bod busnesau bwyd yn arddangos eu sgôr hylendid bwyd.

"Bwriad y Mesur yw sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth gryno, hawdd ei deall am safonau hylendid busnesau bwyd, er mwyn gallu gwneud dewisiadau gwybodus wrth benderfynu lle i fwyta neu i siopa am fwyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol