Llanbed: Diwedd i gynllun trac seiclo?

Cae Maesyderi Image copyright Other
Image caption Mae'r cynllun yn cynnwys cae pêl-droed a byrddau picnic

Mae pobl Llanbedr Pont Steffan yn parhau yn obeithiol o gael trac beics parhaol yn y dre' er gwaetha penderfyniad cyngor sir ynglŷn â dyfodol cae chwarae.

Penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion na fydden nhw'n estyn prydles i Gyngor Tref Llanbed ar gyfer cae Maesyderi, sef rhan o hen Ysgol Gynradd Ffynnonbedr.

Gobaith y cyngor tre' yw sefydlu trac BMX ar y safle.

Nawr bwriad y cyngor sir yw rhoi trwydded flynyddol i'r cyngor tre' er mwyn iddyn nhw barhau i ddefnyddio'r cae.

Yn wreiddiol yn 2009, roedd y cyngor tre' wedi cael prydles o dair blynedd tan fis Ebrill 2012.

Dywedodd adroddiad ar ran y cyngor sir mai'r gobaith yn y pendraw yw gwerthu'r tir ar gyfer datblygwyr.

Buddsoddiad

Roedd yn adroddiad yn poeni y byddai ymestyn y brydles yn gwanhau'r cyfle i werthu'r tir.

Ond roedd y cyngor tre' yn awyddus i gael prydles er mwyn sicrhau na fyddai buddsoddi mewn trac BMX yn fuddsoddiad ofer.

Mae Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi wedi codi miloedd o bunnoedd ar gyfer datblygu'r cae gan gynnwys grant o £15,000 o Gronfa Gwobrwyo Cymhelliant Heddlu Dyfed-Powys.

Eisoes mae'r pwyllgor wedi datblygu'r cae drwy greu cae pêl droed anffurfiol yno yn ogystal â gosod byrddau picnic.

Cred rhai y byddai modd dod i gytundeb gydag unrhyw ddarpar ddatblygwyr ynglŷn â sicrhau bod rhan o'r safle yn cael ei gadw ar gyfer hamddena.

Ar ôl penderfyniad y cyngor, dywedodd Maer a chynghorydd Sir Llanbed, Hag Harris, bod y sefyllfa yn "un cymhleth iawn"

"Mae'r cae yn rhan o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Ceredigion.

"Er hynny mae penderfyniad y cabinet i gynnig trwydded i'r cyngor tref yn golygu y byddwn ni'n gallu chwarae gêm hir dymor i geisio sicrhau bod pobl Llanbed yn gallu defnyddio'r cae fel lle cyhoeddus.

"Yn y tymor hir ein dyhead yw prynu neu brydlesu cae Maesyderi gan greu er enghraifft trac BMX ar gyfer pobl Llanbed."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.