'Mwy o lais mewn penderfyniadau'

Poster Cael Llais. Cael Dewis. Image copyright Other
Image caption Nod y poster yw codi ymwybyddiaeth

Mae poster, sy'n cael ei lansio ddydd Iau, yn anelu at roi gwybod fod gan bobl ifanc anabl fwy o lais wrth ddylanwadu ar benderfyniadau am eu dyfodol.

Nod poster "Cael Llais, Cael Dewis" yw helpu pobl ifanc anabl ddeall yr hyn y gallan nhw ei ddisgwyl o ran yr wybodaeth sy'n cael ei a rhoi iddyn nhw, sut y byddan nhw'n cymryd rhan yn y broses a pha adborth sy'n cael ei roi.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas: "Mae angen i ni i gyd wrando ar yr hyn sydd gan blant a phobl ifanc i'w ddweud, a chymryd eu barn o ddifrif.

"Gobeithio y bydd y poster yn helpu oedolion i gynnwys ac ymgysylltu â phobl ifanc yn fwy effeithiol, gwrando arnyn nhw, a rhoi sylw dyledus i'w materion nhw.

"Gobeithio hefyd y bydd pobl ifanc yn gallu defnyddio'r poster hwn yn eu hysgolion a chymunedau, ac annog eraill i'w ddefnyddio hefyd."

Pobl ifanc ddyluniodd y poster gafodd ei greu gan yr Uned Gyfranogiad o fewn Achub y Plant a Gyda'n Gilydd dros Hawliau.

Atgoffa

Un o'r rhai baratodd y poster oedd Leanne Cole o Sir Benfro.

"Dwi'n meddwl bod y poster yn bwysig gan ei fod yn dangos i bobl ifanc sut y gallan nhw fanteisio ar y broses," meddai.

"Hefyd mae'n atgoffa pobl broffesiynol beth yn union maen nhw i fod i' wneud.

"Weithiau, mae'n gallu bod yn anodd oherwydd mae rhywun yn teimlo nad ydyn nhw'n gwrando - neu maen nhw'n esgus gwrando.

"Mae gwrando wastad yn bwysig."

Fe gafodd y prosiect ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Dywedodd Catriona Williams, Prif Weithredwr Plant yng Nghymru: "Rydym wrth ein bodd fod pobl ifanc anabl yn cymryd yr awenau wrth ddatblygu'r adnodd ac roedd yn bleser gweld cytundeb a chydweithrediad y tîm wrth iddyn nhw fwrw ymlaen â'r gwaith.

"Dylai'r holl bobl ifanc dan sylw fod yn falch o'u gwaith."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.