Carcharu cwpwl am 'briodas ffug'

Cyhoeddwyd
Llys y Goron CaerdyddFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caerdydd

Mae gŵr a gwraig gafodd eu harestio ar ddiwrnod eu priodas yn cel eu caarcharu am geisio torri rheolau mewnfudo gyda phriodas ffug.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Elizabet Balogh, 33 oed, wedi cael ei thalu £400 o briodi Asif Hussain o Bacistan wedi i'w fisa myfyriwr ddirwyn i ben.

Cafodd y ddau eu dal pan sylweddolodd y cofrestrydd oedd yn eu priodi nad oedd y ddau yn medru siarad yr un iaith.

Cafodd Hussain o gaerdydd ei garcharu am 12 mis a Balogh am 10 mis.

Cyfieithydd

Clywodd y llys fod y ddau wedi cael eu harestio wedi i swyddogion yr Asiantaeth Ffiniau gael clywed fod y briodas yn un ffug.

Cafodd cyfnither Balogh, Valeria Farkas, hefyd ei harestio am gynllwynio i drefnu'r briodas wedi iddi weithio fel cyfieithydd i'r cwpwl.

Dywedodd yr erlynydd hywel Hughes: "Fe wnaeth y tri yma fynd ati i fod yn rhan o'r hyn yr ydym yn ei galw'n briodas ffug.

"Aeth y tri i Swyddfa Gorestru Caerdydd er mwyn cofnodi eu bwriad i briodi.

"Roedd Balogh a Hussain i fod i briodi gyda Farkas yn chwarae rôl cyfieithydd i Balogh, oedd ddim yn medru siarad Saesneg.

"Roedd hi'n amlwg i'r cofrestrydd mai ychydig iawn o gyfathrebu geiriol oedd yna rhwng y priodfab a'r briodferch.

"Roedd y cofrestrydd yn ei gweld hi'n rhyfedd eu bod am briodi mor gyflym, a bod y briodas i fod i ddigwydd dair wythnos yn ddiweddarach."

Cyfaddef

Dywedodd y cofrestrydd am ei phryderon am Balogh a Hussain wrth yr heddlu, ac fe wnaeth swyddogion o'r Asiantaeth Ffiniau a phlismyn yno wrth i'r briodas ddigwydd.

I ddechrau dywedodd Balogh wrth yr heddlu ei bod eisiau priodi Hussain: "Roedd yn achos o gariad ar yr olwg gyntaf," meddai.

Ond yn ddiweddarach fe wnaeth y tri gyfaddef i geisio torri rheolau mewnfudo.

Cytunpdd Hussain i dalu £800 i drydydd person i drefnu'r briodas, ac yna £400 i Balogh.

Fe wnaeth y barnwr Neil Bidder QC garcharu Hussain am 12 mis, Balogh am 10 mis a Farkas am 6 mis.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol