Cwest: parlys ymledol heb ei ganfod

  • Cyhoeddwyd
Stephanie Curtis a Ffion MerrifieldFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Stephanie Curtis a'i merch Ffion yn dilyn y ddamwain

Mae cwest wedi clywed bod gyrrwr fu farw gyda'i merch mewn damwain ffordd wedi dechrau dioddef o barlys ymledol.

Bu farw Stephanie Curtis, 35 oed, a'i merch Ffion Merrifield, 6 oed, yn dilyn damwain ar yr A465 ym Mlaenau'r Cymoedd ger Brynmawr ym mis Ebrill eleni.

Dywedodd y crwner, wrth gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol, gallai cyflwr Ms Curtis oedd heb gael ei ganfod wedi cyfrannu at y ddamwain.

Roedd Ms Curtis, oedd hefyd yn fam i ferch tair oed, yn cludo ei merch i apwyntiad ysbyty ym mis Ebrill eleni pan ddigwyddodd y ddamwain.

Ffordd brysur

Clywodd y cwest fod ei char Peugeot wedi "gwyro heb reolaeth" cyn taro Mercedes oedd yn cael ei yrru gan Diane Downey, 69 oed.

Clywodd crwner Gwent, David Bowen, yn ystod y cwest gafodd ei gynnal yng Nghasnewydd, nad oedd ymchwilwyr damwain yn gallu deall beth oedd wedi achosi i'r car roedd Ms Curtis yn ei yrru i daro cerbyd arall ar ffordd brysur.

Ond clywodd y cwest y gallai Ms Curtis, oedd yn nyrs, wedi dioddef "argyfwng meddygol" achoswyd gan barlys ymledol wrth iddi yrru.

Dywedodd y patholegydd Dr Anurag Joshi: "Mae parlys ymledol yn gallu achosi diffyg cydsymud a phylu'r golwg a chael effaith ar reolaeth symudiadau.

"Gallai hyn wedi cyfrannu at y ddamwain ffordd a arweiniodd at ei marwolaeth."

Dywedodd y crwner fod Ms Curtis, o Nantyglo, Glyn Ebwy, yn fam "ffyddlon a chariadus".

'Mam ffyddlon'

Ychwanegodd Mr Bowen: "Canfu archwiliad post-mortem ei bod yn dioddef o gyfnod cynnar parlys ymledol.

"Gallai hyn wedi cyfrannu at ei marwolaeth ond ni chafodd y parlys ymledol ei ganfod tra ei bod hi'n fyw a doedd hi ddim yn gwybod ei bod hi'n dioddef o'r cyflwr."

Pan ddigwyddodd y ddamwain ym mis Ebrill roedd Ms Curtis yn cludo ei merch i apwyntiad yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni am fod y plentyn wedi torri ei braich.

Roedd Ms Curtis yn gyfarwydd â'r ffordd am ei bod yn gweithio yn yr ysbyty, clywodd y cwest.

Dywedodd llefarydd ar ran y teulu: "Roedd Stephanie yn fam ffyddlon oedd yn gweithio'n galed.

"Roedd Ffion yn anturus ac yn llawn bwrlwm ac yn caru anifeiliaid a chanu"

Cafodd partner Ms Curtis, Darren, 36 oed, ei ddisgrifio fel "partner a thad ffyddlon".