Gwario £4m y flwyddyn ar bencadlys llywodraeth

  • Cyhoeddwyd
Y swyddfeydd ym Mharc Cathays, CaerdyddFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Y swyddfeydd ym Mharc Cathays, Caerdydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei chyhuddo o orwario ar drwsio ac adnewyddu ei phencadlys ym Mharc Cathays yng Nghaerdydd.

Mae ffigyrau a gafwyd gan y Ceidwadwyr yn dangos bod costau cynnal y swyddfeydd ym Mharc Cathays yng nghanol Caerdydd tua £4m y flwyddyn.

Ond yn ôl gweinidogion, mae 2,300 staff yn gweithio yno, ac mae'r arian a wariwyd yno wedi bod o gymorth i'r diwydiant adeiladu.

Mae'r llywodraeth hefyd yn mynnu eu bod wedi lleihau allyriadau carbon 11%, yn rhannol oherwydd gwelliannau i'r ystâd.

£16m

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, bod y ffigyrau y mae ef wedi derbyn gan y llywodraeth yn dangos y bydd gwariant ar adeilad Parc Cathays yn debyg o gyrraedd £16m dros bedair blynedd.

Yn ystod y tair blynedd i fyny at 2010-11, mae gwariant ar gynnal a chadw, trwsio, adnewyddu, ac uwchraddio wedi cyrraedd mwy na £4m y flwyddyn, gyda gwariant o £3.7m wedi ei ragweld ar gyfer y flwyddyn ariannol hon.

Dywedodd Mr Davies: "Mae 'na nifer fawr o fusnesau yng Nghymru a allai elwa o gefnogaeth ariannol, ac eto mae Llafur yn gwario llwyth o arian y trethdalwr ar swyddfeydd ei gweision sifil.

"Tra ein bod ni'n disgwyl cynnal yr adeilad, dwi'n ofni bod y costau hyn yn ormodol a gwastraffus yn yr hinsawdd bresennol."

Yn ôl y llywodraeth mae'r adeilad, hen gartref y Swyddfa Gymreig, dros ddeng mlynedd ar hugain oed a does fawr ddim wedi gwario i foderneiddio'r pencadlys yn ystod y cyfnod hwnnw.

Oherwydd hynny does dim dewis ond cael gwared ar beiriannau a gwifrau trydanol sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes economaidd.

Honnir hefyd bod angen y gwariant er mwyn peidio â pheryglu iechyd a diogelwch y staff.

£42 miliwn

Yn 2009 fe wnaeth Llywodraeth Cymru ystyried gwario £42 miliwn ar wella cyfleusterau ac ail-ddodrefni ei phencadlys.

Fe wnaeth ymchwiliad gan raglen "Dragon's Eye" y BBC ganfod bod y Prif Weinidog ar y pryd, Rhodri Morgan, wedi datgan ei gefnogaeth mewn egwyddor i'r cynllun a baratowyd gan weision sifil, a bod £100,000 wedi cael ei wario ar lunio cynllun manwl.

Ond rhoddwyd y gorau i'r cynllun yn dilyn gwrthwynebiad y gwrthbleidiau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol