Euog o yrru car at ddwy fenyw

Cyhoeddwyd
Llys y Goron CaernarfonFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caernarfon

Mae menyw wnaeth yrru ei char at ddau berson oedd yn mynd â'u cŵn am dro wedi cael rhybudd gan farnwr i ddisgwyl cyfnod sylweddol o garchar.

Roedd Kerry Barlow, 48 oed o Langwnadl ger Pwllheli, wedi pledio'n euog o yrru'n beryglus, ond fe'i cafwyd yn euog yn Llys y Goron Caernarfon o geisio achosi niwed corfforol difrifol.

Clywodd y llys fod Barlow wedi colli ei limpyn a cheisio rhedeg dros Denise Roberts, 52 oed, a'i merch Donna. Fisoedd cyn hynny roedd Barlow wedi honni fod un o gŵn y ddwy wedi ymosod ar ei chath.

Clywodd y llys hefyd fod ganddi fwyell wrth ei hochor ar sedd flaen ei char Ford Fiesta yn ystod y digwyddiad ym mis Tachwedd y llynedd.

'Difrifol a phryderus'

Bydd yn cael ei dedfrydu'n ddiweddarach wrth i'r barnwr aros am adroddiadau seiciatryddol am Barlow, a gofynnodd cwnsel yr amddiffyniad, Jonathan Austin, am fechnïaeth tan hynny.

Ond dywedodd y Barnwr Philip Hughes: "Mae'r sefyllfa mor ddifrifol fel y bydd rhaid iddi gael ei chadw yn y ddalfa i aros am ei dedfrydu."

Disgrifiodd yr achos fel un "difrifol a phryderus".

Roedd y fam a'r ferch yn mynd â'u cŵn - corfilgi, daeargi a chi defaid - am dro pan gawsant nhw'u targedu.

Fe gafodd y ddwy driniaeth yn yr ysbyty, a bu'n rhaid i ddau o'r cŵn gael triniaeth gan filfeddyg.

Doedd gan Barlow ddim euogfarnau blaenorol.