Menyw wedi marw wythnos wedi damwain

Cyhoeddwyd
Bethan Louise DobleFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bethan Louise Doble yn 25 oed ac yn fam i ddau o blant

Mae menyw 25 oed wedi marw wythnos wedi i'w char droi drosodd ar ffordd brysur yng Nghaerdydd.

Dywedodd Heddlu'r De fod Bethan Louise Doble o Gaerdydd wedi bod yn Ysbyty'r Brifysgol yn y ddinas ers y digwyddiad ar Dachwedd 10, ond bu farw fore Iau.

Ei char Ford Ka glas oedd yr unig gerbyd yn y digwyddiad. Mae swyddogion sy'n ymchwilio yn apelio am wybodaeth gan dystion a welodd y car yn troi drosodd neu a arhosodd i gynnig cymorth.

Maen nhw'n gofyn i bobl all eu cynorthwyo ffonio Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r De ar 101 neu 01656 655555.

Mae teulu Bethan Doble wedi rhoi teyrnged iddi mewn datganiad sy'n dweud:

"Roedd Bethan yn wraig, mam, merch, chwaer ac wyres wych. Roedd yn ferch hamddenol, afieithus oedd yn byw bywyd i'r eithaf.

"Bydd colled enfawr ar ei hôl gan ei theulu oll a'i chyfeillion, yn enwedig ei dau blentyn ifanc."

Cyhoeddodd ei gŵr Lee frawddeg o deyrnged ar wahân:

"RIP Bethan. Rwy'n dy garu, yr unig un i mi am byth bythoedd."