Cymru'n codi arian ar ddiwrnod Plant Mewn Angen

  • Cyhoeddwyd
PudseyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Pudsey wedi bod yn fascot yr apêl ers 1985.

Roedd hi'n ddiwrnod Plant Mewn Angen y BBC ddydd Gwener ac erbyn 10pm nos Wener roedd yr apêl wedi codi £15,274,911 i helpu plant.

Bu BBC Cymru yn darlledu'n fyw ar BBC One Wales o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, yng nghwmni cyflwynwyr Wales Today, Lucy Owen a Jamie Owen.

Bu côr Cymraeg o fechgyn a merched 11-13 oed o ysgolion yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn canu'n fyw ar y noson.

Roedden nhw wedi ymuno â chorau ledled y DU, gan ddod ynghyd dan faton yr arweinydd Gareth Malone.

Drwy gydol y noson, ac yn ystod y rhaglen pigion ddydd Sadwrn, bu rhai o enwogion Cymru, gan gynnwys Rhod Gilbert, Eve Myles, Connie Fisher a Colin Jackson, yn dangos sut mae'r arian sy'n cael ei roi yn gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc dan anfantais yng Nghymru.

BBC Radio Cymru

Mae BBC Radio Cymru yn rhyddhau casgliad poblogaidd Cân y Babis y cyflwynydd Caryl Parry Jones ar CD ac iTunes, a'r elw yn mynd i Blant mewn Angen.

Bu rhaglen Dafydd a Caryl hefyd yn darlledu'n fyw o ward mamolaeth Ysbyty Glangwili ddydd Gwener.

Hefyd ddydd Gwener lansiodd Stifyn Parri ocsiwn a gafodd ei gynnal drwy'r dydd, gan ddod i ben ar raglen Geraint Lloyd.

Roedd yr ocsiwn yn cynnwys pêl Cwpan Rygbi'r Byd 2011 wedi'i harwyddo gan dîm Cymru.

Er mwyn cyfrannu gallwch ffonio 0345 7 33 22 33 i gyfrannu, neu ewch i'r wefan bbc.co.uk/cymru/pudsey.

Hefyd gan y BBC