Cymru'n codi arian ar ddiwrnod Plant Mewn Angen

Pudsey Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae Pudsey wedi bod yn fascot yr apêl ers 1985.

Roedd hi'n ddiwrnod Plant Mewn Angen y BBC ddydd Gwener ac erbyn 10pm nos Wener roedd yr apêl wedi codi £15,274,911 i helpu plant.

Bu BBC Cymru yn darlledu'n fyw ar BBC One Wales o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, yng nghwmni cyflwynwyr Wales Today, Lucy Owen a Jamie Owen.

Bu côr Cymraeg o fechgyn a merched 11-13 oed o ysgolion yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn canu'n fyw ar y noson.

Roedden nhw wedi ymuno â chorau ledled y DU, gan ddod ynghyd dan faton yr arweinydd Gareth Malone.

Drwy gydol y noson, ac yn ystod y rhaglen pigion ddydd Sadwrn, bu rhai o enwogion Cymru, gan gynnwys Rhod Gilbert, Eve Myles, Connie Fisher a Colin Jackson, yn dangos sut mae'r arian sy'n cael ei roi yn gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc dan anfantais yng Nghymru.

BBC Radio Cymru

Mae BBC Radio Cymru yn rhyddhau casgliad poblogaidd Cân y Babis y cyflwynydd Caryl Parry Jones ar CD ac iTunes, a'r elw yn mynd i Blant mewn Angen.

Bu rhaglen Dafydd a Caryl hefyd yn darlledu'n fyw o ward mamolaeth Ysbyty Glangwili ddydd Gwener.

Hefyd ddydd Gwener lansiodd Stifyn Parri ocsiwn a gafodd ei gynnal drwy'r dydd, gan ddod i ben ar raglen Geraint Lloyd.

Roedd yr ocsiwn yn cynnwys pêl Cwpan Rygbi'r Byd 2011 wedi'i harwyddo gan dîm Cymru.

Er mwyn cyfrannu gallwch ffonio 0345 7 33 22 33 i gyfrannu, neu ewch i'r wefan bbc.co.uk/cymru/pudsey.

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC