Diddymu cyfyngiadau ôl-Chernobyl?

  • Cyhoeddwyd
Defaid ac wynFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae defaid ac ŵyn yn cael eu symud i lawr o dir uwch cyn cael eu sganio

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn lansio ymgynghoriad i geisio sylwadau ynghylch a ddylid diddymu'r holl gyfyngiadau ôl-Chernobyl ar ffermydd defaid yn y DU.

Mae'r Asiantaeth yn dal i fonitro 330 o ffermydd mynyddig yng Nghymru, 25 mlynedd ar ôl damwain niwclear fwya'r byd yn Chernobyl.

Roedd glaw wedi dod ag ymbelydredd i ogledd Cymru ar ôl ffrwydrad yn y ffatri yn Yr Iwcraen yn 1986.

Mewn rhai ardaloedd mae defaid yn dal i gael eu sganio cyn eu bod yn mynd i'r gadwyn fwyd.

Arolwg

Yn ddiweddar, cynhaliodd yr Asiantaeth arolwg eang o lefelau radiocaesiwm mewn defaid ar y ffermydd dan gyfyngiad.

Defnyddiwyd y canfyddiadau i asesu i ba raddau y gallai defnyddwyr ddod i gysylltiad ag ymbelydredd.

Dangosodd yr arolwg mai prin iawn oedd yr achosion lle'r oedd lefel y radiocaesiwm yn uwch na'r lefel gymeradwy, a hyd yn oed i'r bobl sy'n dod i gysylltiad â radiocaesiwm fwyaf aml, mae'r risg bellach yn isel iawn.

Disgrifiad,

Nia Thoms yn holi'r ffermwr Ned Williams o Draswfynydd a Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru

Yn ôl yr asesiad, a gafodd ei adolygu'n annibynnol gan gymheiriaid, pe caiff y mesurau rheoli presennol eu diddymu yng Nghymru a Lloegr, byddai'r risg i'r cyhoedd yn parhau i fod yn isel iawn.

Nid yw'r mesurau rheoli bellach yn cael eu hystyried i fod yn gymesur o'i gymharu â'r risg isel iawn o ran diogelwch bwyd ac felly nid oes eu hangen er mwyn cydymffurfio â Chyfraith Diogelwch Bwyd Ewrop bellach.

5,000 o ffermydd

Yn yr wythnosau a'r misoedd wedi'r ddamwain ar Ebrill 26, 1986, cafodd cyfyngiadau eu gosod ar dros 5,000 o ffermydd.

Disgrifiad,

Nia Thomas fu'n holi Glyn Roberts sy'n ffermio yn ardal Ysbyty Ifan.

Dros y blynyddoedd mae'r nifer wedi gostwng i 330 yng Nghymru ac wyth yn Cumbria, Lloegr.

Golyga'r cyfyngiadau bod defaid ac ŵyn yn cael eu symud i lawr o dir uchel, fel bod mesurau ymbelydredd yn gostwng, cyn eu bod yn gallu cael eu gwerthu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol