Bws: Dros 100 mewn cyfarfod

  • Cyhoeddwyd
Bysiau yn AberystwythFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na bryder am y newidiadau i'r gwasanaeth

Roedd dros 100 mewn cyfarfod cyhoeddus yng Nghribyn ger Llambed nos Iau oherwydd pryderon am wasanaeth bws yng Ngheredigion.

Mae trigolion wedi dweud eu bod yn poeni am gynlluniau posib i gael gwared ar wasanaeth bws uniongyrchol drwy Gribyn a Llanwnnen i Gaerfyrddin, Llambed ac Aberystwyth.

Ym mis Ebrill mae gwasanaeth bws yr X40, rhan o Traws Cambria, yn dod i ben.

Y pryder yw y bydd rhaid i bentrefwyr ddal bws arall cyn dal y prif wasanaeth newydd, y T1, fydd yn mynd o Aberystwyth i Gaerfyrddin.

Ar hyn o bryd mae pentrefwyr yn dal yr X40 i fynd i'r gwaith a'r ysgol.

Llywodraeth Cymru sy'n ystyried newid amserlen bws Traws Cambria gan mai nhw sy'n ariannu'r gwasanaeth.

Bydd yr amserlen newydd yn golygu na fydd bws cwmni Arriva yn teithio o Aberystwyth i Gaerdydd a bydd rhaid i deithwyr gamu o'r bws cyn dal trên.

Nod y newidiadau yw lleihau'r siwrne o 20 munud.

Ddim yn ddigonol

Cyngor Ceredigion sy'n ail-dendro am y gwasanaeth.

Disgrifiad,

Adroddiad Aled Scourfield

Fe fydd gwasanaeth Bwcabws yn cael ei estyn i rannau o Geredigion o Ragfyr 5 ymlaen ond mae pobl leol wedi dweud eu bod yn poeni am fwcio'r gwasanaeth bws ymlaen llaw.

Cadeirydd y cyfarfod oedd Aelod Cynulliad Ceredigion Elin Jones sydd wedi honni nad yw pobl y ddau bentref wedi eu hysbysu'n ddigonol am y newidiadau arfaethedig.

"Mae 'na wasanaeth bws da yn teithio drwy'r pentrefi ar hyn o bryd a nifer yn ei ddefnyddio i'w gwaith, i siopa neu hamddena," meddai.

"Maen nhw ar fin colli'r cyfan."

'Rhwydwaith'

Roedd hi wedi codi'r mater yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog yr wythnos diwethaf.

Dywedodd Yr Athro Stuart Cole, un sydd wedi dyfeisio'r gwasanaeth Bwcabws, mai dyma'r ffordd ymlaen i gymunedau gwledig.

"Creu rhwydwaith o gysylltiadau yw'r opsiwn gorau. Mae wedi gweithio yng ngogledd Sir Benfro.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal yng Nghribyn

"Fe fydd rhaid i bobl fwcio rhai gwasanaethau.

"Mae gennym ni amser rhwng Rhagfyr ac Ebrill i edrych ar y gwasanaeth a ble mae'r galw mwya."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd 'na "benderfyniad terfynol wedi ei wneud ar y tendr".

"Mae cynghorau Ceredigion a Sir Gâr ar hyn o bryd yn ystyried y cytundeb ar gyfer y gwasanaeth bws Traws Cambria sydd yn cysylltu Aberystwyth, Aberaeron, Llambed a Chaerfyrddin.

"Does yna ddim penderfyniad wedi ei wneud eto ynglŷn â'r cytundeb a does yna ddim penderfyniad chwaith ynglŷn â'r amserlen newydd a lle bydd y gwasanaeth Traws Cambria newydd yn stopio.

"Mae'r gwasanaeth lleol poblogaidd Bwcabus wedi cael ei ehangu ac fe fyddan nhw o hyn ymlaen yn cynnwys cymunedau Cribyn a Llanwnnen."

Fe fyddai'r awdurdodau lleol yn cynnal ymgynghoriad am y newidiadau yn ystod y misoedd nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol