Beth yw pris stadiwm pêl-droed?

Rhodri Tomos
Newyddion Arlein BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm newydd BangorFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith ar stadiwm newydd Bangor ger y Fenai bron a gorffen

Mae'r hawl i enwi stadiwm pêl-droed wedi creu dipyn o stŵr yn ddiweddar gyda chwmnïau yn talu miliynau i gael y fath hysbysebu.

Y diweddaraf i wneud hynny yw Stadiwm Sports Direct yn Newcastle - Parc St James fel y cafodd ei adnabod ers degawdau.

Talodd cwmni awyrennau Etihad £400 miliwn i gael eu henw ar stadiwm Manchester City a'i newid i fod yn Etihad Stadium, ac fe dalodd cwmni awyrennau Emirates £100 miliwn am yr un hawl i glwb Arsenal.

Ond ydi'r cwmnïau yma wedi methu bargen?

Ar ddechrau 2012, fe fydd Clwb Pêl-Droed Dinas Bangor yn symud i stadiwm newydd yn Nantporth ar gyrion y ddinas.

Bangor yw pencampwyr presennol Uwchgynghrair Pêl-Droed Cymru.

'Syniad gwych'

Gall Newyddion Arlein BBC Cymru ddatgelu bod y clwb wedi mynd at fusnesau lleol yn cynnig yr hawl iddyn nhw gael enwi'r stadiwm ar ôl y cwmni, a hynny am bris llawer mwy realistig.

Doedd y clwb ddim yn fodlon datgelu faint yn union fyddai'n ei gostio i gael enwi'r stadiwm, ond mae BBC Cymru ar ddeall mai 5 ffigwr - yn hytrach na 9 Manchester City ac Arsenal - fyddai'r swm dan sylw.

Cafodd un cwmni lleol - gwerthwyr tai Williams & Goodwin - alwad o'r fath.

"Mae'r cwmni eisoes yn rhoi rhywfaint o nawdd i'r clwb, ac mae Bangor yn bwysig i ni fel cwmni lleol," meddai Mel Williams o'r cwmni.

"Fe gawson ni gynnig i gael enwi'r stadiwm, a dwi'n meddwl fod o'n syniad gwych bod y clwb yn rhoi cynnig fel hyn i gwmnïau lleol.

"Byddai'n braf cael enw Cymraeg ar y stadiwm newydd.

"Ar ddiwedd y dydd, mater o arian ydi o.

"A bod yn onest, roedd hi'n fraint bod rhywun yn y clwb yn meddwl ein bod ni'n gwneud arian fel hyn!

"Doedd hi ddim yn bosib i ni ar y funud, ond fe fyddwn ni'n parhau i gefnogi'r clwb ym mha bynnag ffordd y medrwn ni yn y dyfodol."

'Proffil uchel'

Mae'r clwb yn dal i chwilio am noddwyr i'r stadiwm, yr eisteddle a hyd yn oed eisteddle'r hyfforddwyr ac eilyddion - y 'dugouts' - ac yn credu fod bargen yma i rywun.

Dywedodd llefarydd ar ran Clwb Pêl-Droed Dinas Bangor, eu bod yn annog busnesau i ystyried o ddifri noddi'r clwb mewn rhyw ffordd.

"Nid dim ond y stadiwm sy'n chwilio am nawdd - mae pob math o ffyrdd eraill.

"Fel Pencampwyr mae proffil y clwb yn uchel ar y funud yng Nghymru ac yn Ewrop.

"Fe fydd y stadiwm i'w weld ym mhob gem gartref ar y teledu.

"Does dim rhaid cael miliynau - mae Brian yn disgwyl eich galwad!

"Os oes gan fusnesau - neu unigolion cyfoethog ddiddordeb, ffoniwch Brian Lucas ar 07759 633539 neu e-bostiwch brian.lucas@btinternet.com ac fe fydd yn hapus iawn i dderbyn eich arian," ychwanegodd y llefarydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol