Rhyw â merch 14: Carcharu cynathro

  • Cyhoeddwyd
John GrindellFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr ei fod wedi torri ymddiriedaeth yn ddifrifol

Mae cynathro wedi cael ei garcharu am bedair blynedd am gael rhyw â merch 14 oed.

Fe fydd yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod John Grindell, 48 oed, wedi gwirioni ar y ferch.

Aeth y ferch i'w gartref lle rhoddodd alcohol iddi hi a phan oedd wedi meddwi fe aeth â hi i'w lofft a chael rhyw â hi.

Yn wreiddiol, cafodd ei gyhuddo o dreisio ond roedd yn gwadu hynny.

Ond tra ar fechnïaeth yn aros am yr achos hwnnw fe osododd fanylion am yr achos ar wefan oedd yn cynnwys dyddiadur yn cyfri'r dyddiau cyn pen-blwydd y ferch yn 16 oed.

Cafodd Grindell, sy'n ŵr priod, ei arestio eto a'i gadw yn y ddalfa cyn pledio'n euog i gyhuddiad o weithgaredd rhywiol â phlentyn.

Ymddiriedaeth

Wrth ei ddedfrydu ddydd Gwener, dywedodd y Barnwr Gareth Jones ei fod wedi torri ymddiriedaeth yn ddifrifol.

Roedd gan y ferch a'i theulu, meddai, yr hawl i ddisgwyl bod diddordeb Grindell ynddi yn gwbl broffesiynol ond roedd wedi torri'r ymddiriedaeth a chamddefnyddio'r swydd.

Cyhoeddodd y barnwr Orchymyn Atal Troseddau Rhyw sy'n gwahardd Grindell rhag cysylltu gyda'r ferch na'i rhieni am byth.

Bydd y cynathro cerdd yn cael ei wahardd rhag gweithio gyda phlant nac oedolion bregus am byth.

Gwraig

Fe wnaeth y barnwr ystyried cymeriad dilychwyn Grindell yn y gorffennol a sawl geirda a gyflwynwyd, gan gynnwys un gan ei wraig.

Cafodd y tad i ddau o blant ei ddisgrifio'n gerddor, darlledwr ac athro uchel ei barch yn y gorffennol.

Pwysleisiodd ei fargyfreithiwr y byddai oblygiadau'r achos yn ergyd sylweddol iddo am weddill ei oes.

Flynyddoedd yn ôl bu'n perfformio gyda grwpiau pop Cymraeg ac, yn fwy diweddar, yn gynhyrchydd recordiau yn y stiwdio yn ei gartref yng Nghefn-y-bedd ger Yr Wyddgrug.