Carcharu dyn busnes wedi twyll £1.2m

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron AbertaweFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Mae dyn busnes o Abertawe, a aeth ag £1.2m o ddyn busnes arall drwy dwyll, wedi cael ei garcharu am bum mlynedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Nigel Shreeve, 52 oed, wedi gwerthu prydlesi eiddo gwerth £1.3m yng nghanol y ddinas i Tarsem Singh.

Ond roedd Shreeve, perchennog gwestai, wedi newid y prydlesi i gyfleu bod tenantiaid wedi arwyddo cytundebau hir dymor.

Dywedodd Roger Griffiths, yr erlynydd, ei fod yn ymddangos bod cangen o Goleg Abertawe wedi cymryd prydles ar ran o'r adeilad tan 2019.

Ond roedd copi'r coleg o'r brydles yn dweud 2009.

Roedd Shreeve wedi dweud celwydd am faint o rent roedd y tenantiaid yn ei dalu ac wedi cynyddu taliad blynyddol Coleg Abertawe o £14,000 i £89,000.

'Gwastraffu'

Dywedodd yr erlynydd y dylai Shreeve fod wedi defnyddio rhan o'r £1.3m i dalu morgais o £800,000.

Ond "gwastraffodd" yr arian, gan adael morgais ar 37-38 Ffordd y Brenin.

Roedd Shreeve erbyn hyn, meddai Mr Griffiths, yn fethdalwr gyda dyledion gwerth £4m. Nid oedd ganddo asedau a'i unig incwm oedd taliadau budd-daliadau salwch.

Fe blediodd Shreeve o Heol Castell-nedd, Hafod, yn euog i dri gyhuddiad o dwyll.

Cyfaddefodd hefyd 33 trosedd yn ymwneud â throsglwyddo eiddo gwerth £2,378,003 rhwng Hydref 2009 a Chwefror 2010, a throsedd ychwanegol o fynd ag eiddo troseddol gwerth £170,000 o'r DU.

Dywedodd y barnwr, Y Cofiadur Geraint Walters, bod Shreeve wedi bod yn "anhygoel o haerllug".

"Does dim ceiniog ar ôl ac mae arnoch chi bedair miliwn i gyd.

"Roeddech yn hollol anonest a chyson yn eich ymddygiad".