E.coli: Dau achos newydd yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
Straen anhysbys o E-coliFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywed arbenigwyr ei bod yn anodd canfod tarddiad am fod y salwch yn gallu lledu'n gyflym ymysg plant ifanc.

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio i ddau achos o E.coli 0157 yng Ngwynedd.

Mae plentyn sy'n mynychu meithrinfa ym Mangor â'r cyflwr, a chafwyd cadarnhad fod oedolyn sydd â chysylltiadau posib a'r feithrinfa hefyd wedi ei heintio.

Deellir bod profion yn cael eu cynnal ar bedwar person arall.

Mae meithrinaf Tir na n-Og wedi ei chau ac mae profion yn cael eu cynnig i blant sy'n mynychu'r feithrinfa.

'Profion'

Dywedodd llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru y dylai rhieni gasglu samplau ar ôl i'w plant fynd i'r tŷ bach mor fuan ag sy'n bosib.

"Rydym hefyd yn ymchwilio i gysylltiadau posib gyda'r achos o E.coli 0157 yn Amlwch, Ynys Môn, ym mis Hydref," meddai Dr Chris Whiteside, ymgynghorydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Fe fydd hi'n beth amser cyn y bydd canlyniadau profion ar gael," meddai.

Ni fydd yr un plentyn nac aelod o staff yn cael mynychu'r feithrinfa oni bai eu bod wedi cael dau brawf negyddol am E.coli 0157.

Bydd yn rhaid bod 48 awr rhwng y ddau brawf.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd, gyda chrampiau difrifol posib yn y stumog.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E.coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.

Dylai unrhyw un â phryderon gysylltu â'u meddyg teulu neu ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Iechyd ar 0845 46 47.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol