Cymru'n torri record ar ddiwrnod Plant Mewn Angen

  • Cyhoeddwyd
PudseyFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddodd yr apêl yng Nghymru i godi £1,389,923

Wedi diwrnod o weithgareddau i godi arian tuag at Apêl Plant Mewn Angen 2011 fe gyhoeddwyd bod record newydd wedi ei osod o ran y swm gafodd ei godi.

Ym Mhrydain y cyfanswm oedd £26,332,334 - £8 miliwn yn fwy na'r llynedd - ac roedd cyfanswm Cymru ar y noson wedi cyrraedd £1,389,923, gan chwalu record blynyddoedd blaenorol.

O ystyried y wasgfa economaidd sy'n effeithio ar bawb mae trefnwyr yr apêl yn dweud bod hwn yn ganlyniad aruthrol ac yn dystiolaeth o haelioni rhyfeddol pobl Cymru.

"Diolch o galon i'n cydweithwyr ar draws BBC Cymru sydd wedi cyfrannu mor effeithiol at greu'r momentwm i sicrhau hyn," meddai Marc Phillips, Pennaeth Plant Mewn Angen yng Nghymru.

"Fel canlyniad bydd bywydau plant sydd angen cymorth yn newid er gwell.

"Edrychaf ymlaen dros y flwyddyn sy'n dod at gydweithio a phawb i adrodd rhai o'r storïau hynny."

Roedd BBC Cymru yn darlledu'n fyw ar BBC One Wales o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, yng nghwmni cyflwynwyr Wales Today, Lucy Owen a Jamie Owen.

Bu côr Cymraeg o fechgyn a merched 11-13 oed o ysgolion yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn canu'n fyw ar y noson.

Roedden nhw wedi ymuno â chorau ledled y DU, gan ddod ynghyd dan faton yr arweinydd Gareth Malone.

Drwy gydol y noson, ac yn ystod rhaglen pigion ddydd Sadwrn, bu rhai o enwogion Cymru, gan gynnwys Rhod Gilbert, Eve Myles, Connie Fisher a Colin Jackson, yn dangos sut mae'r arian sy'n cael ei roi yn gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc dan anfantais yng Nghymru.

BBC Radio Cymru

Fe wnaeth BBC Radio Cymru lansio casgliad poblogaidd Cân y Babis yn swyddogol yn ystod y dydd.

Y cyflwynydd Caryl Parry Jones sydd wedi cyfansoddi'r caneuon ac maen nhw ar gael ar CD ac iTunes, gyda'r elw yn mynd at Blant mewn Angen.

Bu rhaglen Dafydd a Caryl hefyd yn darlledu'n fyw o ward mamolaeth Ysbyty Glangwili yn ystod y dydd Gwener.

Hefyd roedd 'na ocsiwn arbennig drwy'r dydd, gan ddod i ben ar raglen Geraint Lloyd.

Roedd yr ocsiwn yn cynnwys pêl Cwpan Rygbi'r Byd 2011 wedi'i harwyddo gan dîm Cymru, esgidiau pêl-droed Aaron Ramsey ac fe gafwyd crys y beiciwr Geraint Thomas yn ystod yr awr olaf.

Roedd cyfanswm yr ocsiwn yn unig yn £4,565.

Llwyddodd un ysgol, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau i godi £25,000.

Dywedodd yr athro Kevin Knox mai gwaith caled y 6ed dosbarth oedd y cyfan.

"Maen nhw wedi bod yn arbennig iawn yn arwain yr holl weithgareddau.

"Maen nhw wedi cynnal digwyddiad nofio ar draeth Aberllydan, disco, sioeau talent, ac wedi bod yn gwerthu amrywiol bethau fel cacennau a losin yn ystod yr wythnos.

"Mae pobl yn fodlon rhoi.

"Does 'na ddim llawer o arian o gwmpas y dref ond mae pobl wedi rhoi yn hael ac wedi bod yn anhygoel.

"Rhaid canmol y chweched dosbarth am eu gwaith maen nhw wedi bod yn anhygoel."

Er mwyn cyfrannu gallwch ffonio 0345 7 33 22 33 neu ewch i'r wefan bbc.co.uk/cymru/pudsey.

Hefyd gan y BBC