Teyrngedau i filwr o'r Cymoedd a fu farw yn Afghanistan

  • Cyhoeddwyd

Mae teulu a ffrindiau milwr a fu farw tra ar ddyletswydd yn Afghanistan wedi rhoi teyrngedau iddo.

Roedd yr Is-Gorporal Richard Scanlon yn 31 oed ac yn dod o Rymni, Sir Caerffili.

Roedd yn un o ddau filwr a fu farw ddydd Iau yn nhalaith Helmand.

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn bod eu cerbyd wedi cael ei daro gan ffrwydrad yn ardal Yakchai yn ardal Nahr-e-Saraj.

Roedd y ddau yn aelodau o Fataliwn Cyntaf Gwarchodlu Dragwniaid Y Frenhines.

Bu farw'r Lefftenant David Boyce hefyd a oedd yn 25 oed, ac yn dod o Welwyn Garden City yn Sir Hertfordshire.

Mae nifer y milwyr o Brydain sydd wedi marw yn Afghanistan ers 2001 erbyn hyn yn 388.

Mewn datganiad gan deulu Mr Scanlon roedd yn "gymeriad arbennig".

Fe wnaeth o ymuno gyda'r fyddin yn 1998 ac fe gafodd ei anfon i Afghanistan ar Hydref 18.

Dyrchafiad

Ymunodd gyda'r gatrawd yn 1999 a bu'n gwasanaethau yn Bosnia yn 2001 ac yn Irac yn 2003 a 2005.

Gadawodd "Shag", fel yr oedd yn cael ei adnabod, y fyddin yn 2006 cyn ail-ymuno yn 2009.

Cafodd ei ddyrchafu i fod yn Is-Gorporal ym mis Hydref y llynedd.

Yn ôl y deyrnged ar ran ei fam Cherry, ei lys-tad Richard, a'i chwiorydd Emma a Lisa, roedd yn "ŵr ifanc a oedd yn mwynhau bywyd i'r eithaf".

"Roedd yn caru ei deulu, bob tro yn eu helpu pan oedd angen.

"Roedd yn gymeriad arbennig a bydd yn cael ei golli gan ei deulu a phawb oedd yn ei adnabod.

"Fydd 'na neb tebyg i'n Richard ni."

Fe wnaeth yr Is-Gyrnol Jasper de Quincey Adams ei ddisgrifio fel "un o gymeriadau mawr bywyd".

"Roedd yn filwr profiadol nad oedd yn simsanu o dan bwysau.

"Fe fydd 'na golled gwirioneddol ar ei ôl, fydd 'na wagle yn y gwersyll, ond dim cymaint o golled a yw ei farwolaeth i'w deulu."

Ychwanegodd yr Uwch-Gapten Paddy Bond ei fod bob tro yn wyliadwrus o'r milwyr ifanc.

"Fe fydd 'na golled ond fe fydd yn parhau yng nghymeriad y milwyr ifanc y bu'n ei hyfforddi.