Datblygwr yn hyderus y bydd datblygiad yn agor yn 2012

  • Cyhoeddwyd
Datblygiad Porth Y Dwyrain yn LlanelliFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae sgerbwd y datblygiad yn cael ei godi ar hyn o bryd

Mae datblygwr sydd y tu cefn i ddatblygiad hamddena, sinema a gwesty yn Llanelli yn dweud ei fod yn hyderus y bydd yn agor y flwyddyn nesaf er gwaetha trafferthion economaidd.

Dywed Scott Davidson o gwmni Datblygwyr Henry Davidson mai cynllun Porth y Dwyrain yn y dref yw un o'r ychydig gynlluniau o'i fath yn y DU i agor yn 2012.

Mae'r mwyafrif o'r gwaith dur ar gyfer y cynllun wedi cael ei godi dros yr wythnosau diwethaf.

Y gobaith yw y bydd y safle newydd, y theatr newydd a gwelliannau eraill, o gymorth i adfywio canol y dref.

Mae Llanelli wedi cael ei effeithio gan barc manwerthu ar gyrion y dref.

Fe fydd tua 175 o swyddi yn cael eu creu unwaith y bydd datblygiad Porth y Dwyrain yn agor.

Cyfnewidfa bws

Fe fydd 80 o'r swyddi o ganlyniad i waith adeiladu.

Mae sinema Odeon eisoes wedi arwyddo cytundeb i fod yn gyfrifol am sinema chwe sgrin a chwmni Travel Lodge yn gyfrifol am gynnal y gwesty.

Bydd bwytai, tafarndai, swyddfeydd a siopau bach yng ngweddill y datblygiad.

Mae'r gyfnewidfa bws newydd yno hefyd eisoes wedi agor.

"Rydym yn falch iawn o'r cynnydd sydd wedi ei wneud ond mae 'na lot o waith eto i'w wneud," meddai Mr Davidson.

"Mae wedi bod yn her ond mae popeth y dyddiau yma yn her dwi'n credu.

"Dyma un o gyfnodau anoddaf o ran yr economi heb sôn am ddatblygiad.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r datblygiad agor cyn y Nadolig 2012

"Dyma'r un o'r ychydig ddatblygiadau fydd yn agor yn y DU yn ystod 2012."

Ychwanegodd fod tenantiaid posib yn nawr yn gallu gweld y datblygiad yn tyfu ac roedd yn gobeithio y byddai'r rhan helaetha o unedau ar agor erbyn mis Tachwedd nesaf.

"Rydym mewn trafodaethau gyda phump neu chwech o gwmnïau siopa' a rhyw hanner dwsin o gwmnïau eraill ar gyfer y llefydd gwag eraill," meddai.

"Un broblem yw eu cael i gredu yn y datblygiad ond nawr bod y sgerbwd yn ei le mae 'na deimlad gwahanol."

Mae datblygiad Trostre ar gyrion gorllewinol y dref wedi cael effaith ar ganol y dref.

Adfywio

"Mae Trostre yn beth da ac yn beth drwg," meddai Mr Davidson, rheolwr gyfarwyddwr y cwmni.

"Mae o wedi rhoi Llanelli ar y map [o ran masnach] ond mae o wedi cael effaith ar ganol y dref hefyd."

Mae 'na sawl datblygiad yn y dref ar hyn o bryd yn y gobaith o adfywio Llanelli.

Yn ogystal â datblygiad Porth y Dwyrain y mae 'na ganolfan gelfyddydau gwerth £14.6 miliwn drws nesaf; theatr 500-sedd; estyniad i lyfrgell y dref ac adfywio Plas Llanelli.

"Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn weithgar iawn," ychwanegodd Mr Davidson.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Odeon yn gyfrifol am y sinema a chwmni Travel Lodge yn gyfrifol amy gwesty

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol