Llifogydd yn achosi problemau

  • Cyhoeddwyd

Bu dau o briffyrdd Sir Benfro ar gau a bu nifer o dai dan ddwr yn dilyn llifogydd fore Llun.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi eu galw i Ddoc Penfro, Freshwater East, Caeriw a Canaston Bridge.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys roedd rhannau o'r A4075 ym Mhenfro a'r A4115 ger Templeton wedi eu cau.

Dywed y gwasanaethau brys eu bod wedi dechrau derbyn galwadau tua 6.30am yn dilyn glaw trwm dros nos.

Glaw trwm

Mae Cyngor Sir Penfro wedi derbyn nifer o alwadau gan bobl yn gofyn am fagiau tywod.

Yn ôl y cyngor mae'r llifogydd yn cilio.

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Sue Charles, fod cyfanswm o 10mm (tua hanner modfedd) o law wedi ei gyfnodi mewn ychydig oriau mewn gorsaf dywydd ym Mhenbre, ger Llanelli.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol