Cyfarfodydd cyngor ar y we?

  • Cyhoeddwyd
CameraFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor tref yn bwriadu trafod y manteision a'r anfanteision

Mae'n bosib y bydd pobl Aberystwyth yn gallu gwylio cyfarfodydd y cyngor dref yn fyw ar y we cyn bo hir.

Mae'r cyngor tref yn ystyried y cais.

Dywedodd Clerc Cyngor Tref Aberystwyth, Jim Griffiths, y byddai rhaid i'r cyngor drafod y manteision a'r anfanteision cyn bwrw ymlaen â'r cynllun.

Ym mis Mehefin eleni dywedodd Cyngor Sir Gâr eu bod yn ystyried dangos fideos o'u cyfarfodydd ar wefan.

Dim caniatâd

Roedd y cyngor sir wedi ei feirniadu wedi i flogiwr gael ei arestio am ffilmio un o'u cyfarfodydd.

Ar y pryd dywedodd y cyngor sir nad oedd gan neb ganiatâd i ffilmio cyfarfod oedd yn cael ei gynnal yn y siambr.

Dywedodd Mr Griffiths: "Rydyn ni wedi derbyn awgrym y gallai'r cyngor lansio cynllun peilot i ddangos democratiaeth ar waith.

"Bydd rhaid i gynghorwyr hefyd drafod y gost."

Fe fyddai'r wefan, meddai, yn ddefnyddiol i rai nad oedd yn gallu mynd i'r cyfarfodydd.