E.coli: Achos arall yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
E.coliFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Hyd yn hyn y cyfanswm yw tri achos

Mae'r awdurdodau wedi dweud bod achos arall o E.coli O157 yn gysylltiedig â meithrinfa Tir na n-Og ym Mangor.

Y cyfanswm hyd yn hyn yw tri.

Mae'r feithrinfa wedi cau wrth i ymchwiliad barhau ac mae profion yn cael eu cynnig i blant oedd yn mynd i'r feithrinfa.

Yn y cyfamser, mae cylch chwarae ym Methesda wedi cau'n wirfoddol wedi i staff sylweddoli bod plentyn wedi bod yn y feithrinfa ym Mangor ac wedi bod yn sâl.

Daeth gwybodaeth am y ddau achos cyntaf ddydd Gwener.

"Rydym yn ymchwilio i gysylltiadau posib gyda'r achos o E.coli 0157 yn Amlwch, Ynys Môn, ym mis Hydref," meddai Dr Chris Whiteside, ymgynghorydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Fe fydd hi'n beth amser cyn y bydd canlyniadau profion ar gael," meddai.

Hylendid

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd, gyda chrampiau difrifol posib yn y stumog.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn farwol.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal E.coli O157, gan gynnwys golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.

Dylai unrhyw un â phryderon gysylltu â'r meddyg teulu neu ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Iechyd ar 0845 46 47.