India: Teulu yn apelio am wybodaeth

  • Cyhoeddwyd
Colette DaviesFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd teulu Colette Davies ei bod yn berson "caredig a thirion"

Mae teulu menyw a fu farw yn India saith mlynedd yn ôl wedi apelio am fwy o wybodaeth am ei marwolaeth.

Bu farw Colette Davies, 39 oed o Ben-y-bont ar Ogwr, ar ôl cwympo o bont dros afon yn Gaura yn nhalaith Himachal Pradesh tra ar eu mis mêl yn 2004.

Mae ei gŵr, John Clifton Davies, 50 oed, o Milton Keynes wedi ei gyhuddo o'i llofruddiaeth.

Dywedodd ei theulu eu bod angen "diwedd" i "gyfnod trist ac ansicr".

'Person caredig'

Roedd Mrs Davies a'i gŵr wedi gohirio eu mis mêl am 14 mis er mwyn medru ymweld ag India.

Wythnos wedi iddyn nhw gyrraedd fe gwympodd o fan gwylio uwchben ceunant serth.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd John Clifton Davies ei arestio saith mlynedd wedi marwolaeth Mrs Davies

Cafodd ei chorff ei gludo yn ôl i'r DU lle cafodd gwasanaeth angladd ei gynnal yn Amlosgfa Llangrallo ym mis Mawrth 2004.

Dywedodd teulu Mrs Davies ei bod yn "berson caredig a thirion".

"Mae colled mawr ar ôl Colette oedd yn fam, yn ferch, yn fodryb ac yn ffrind a gafodd ei charu yn fawr iawn," meddai datganiad gan y teulu.

"Yn ystod yr amser a aeth heibio ers iddi farw mae hi wedi colli'r cyfle i weld ei thri phlentyn yn datblygu i fod yn oedolion hyfryd, ac wedi colli'r cyfle i weld ei wyres brydferth iawn y byddai wedi dotio arni."

'Ansicrwydd'

Dywedodd y teulu eu bod yn gwerthfawrogi cefnogaeth yr heddlu a'u bod yn gobeithio y byddai'r " ansicrwydd a'r tristwch" yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf yn dod i ben cyn bo hir.

Ychwanegon nhw eu bod am i unrhywun â gwybodaeth i gysylltu â'r teulu.

Mae Heddlu De Cymru yn dal i apelio am wybodaeth ynglŷn ag amgylchiadau marwolaeth Mrs Davies.

Yn gynharach y mis hwn ymddangosodd Mr Davies gerbron llys yng Nghaerdydd lle cafodd ei gyhuddo o lofruddiaeth a dau achos o dwyll cyn cael ei gadw yn y ddalfa.

Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 01639 889732 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.