Stryd siopa newydd yn agor

  • Cyhoeddwyd
Sgwâr Loudoun, CaerdyddFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd 61 o dai fforddiadwy yn cael eu codi yn Nhrebiwt erbyn 2013.

Mae stryd siopa newydd yng Nghaerdydd wedi agor fel rhan o gynllun gwerth £13m i adfer un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y brifddinas.

Mae'r prosiect i greu unedau siopa yn lle fflatiau ac ardal siopa gafodd eu codi yn y 1960au yn rhan o ddatblygiad Sgwâr Loudoun yn Nhrebiwt.

Bydd canolfan gymdeithasol ac iechyd yn agor yno'r flwyddyn nesaf ac fe fydd 61 o dai fforddiadwy yn cael eu codi erbyn 2013.

Y nod yw trawsnewid hen ardal Tiger Bay.

Amlddiwylliannol

Roedd y sgwâr yn un o ardaloedd amlddiwylliannol cyntaf Prydain.

Yn ôl Naveed Rahman, Cadeirydd Fforwm y Manwerthwyr, mae 48 iaith wahanol ar strydoedd yr ardal.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae siopwyr wedi symud i adeiladau newydd

"Hon oedd calon Tiger Bay ... a daeth Shirley Bassey a thad Ryan Giggs o fan hyn," meddai Mr Rahman y sefydlodd ei dad siop sglodion y teulu ym 1974.

"Mae Tiger Bay wedi newid tipyn ers y dyddiau hynny ond nid oedd ein siopau ni wedi newid am nad oedden nhw'n dda iawn."

Mae ei siop sglodion yn un o'r 11 siop newydd fydd yn agor.

Bu rhaid i siopwyr lleol fasnachu mewn adeilad dros dro tan i'r unedau newydd gael eu hadeiladu.

Miloedd

Yn ôl Christine Read, Rheolwr Busnes Canolfan Iechyd Trebiwt, mae miloedd o bobl wedi symud i Fae Caerdydd ers iddo gael ei ddatblygu.

Dywedodd fod nifer y bobl ar gofrestr un o dair meddygfa'r ardal wedi codi o 100 i 4,500 ers iddi ddechrau gweithio yno ym 1997.

Ychwanegodd fod hyn yn un o'r rhesymau y penderfynwyd codi canolfan iechyd newydd fydd yn agor ym mis Mawrth 2012.

Bydd dwy o'r meddygfeydd yn symud i'r ganolfan iechyd newydd.

Mae'r gwaith adnewyddu ar y cyd rhwng Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd, Cyngor Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol