Gyrwyr ifanc: Galw am gyfyngiadau

  • Cyhoeddwyd
Gyrrwr IfancFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r elusen yn galw ar bobl ifanc i fod yn fwy ofalus.

Mae yna alwad ar bobl ifanc i fod yn fwy gofalus wrth yrru ceir heddiw wrth i wrth i Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd gael ei lansio gan yr elusen Brake.

Damweiniau ffyrdd ydi'r prif achos marwolaethau ymhlith yr ifanc

Mae person ifanc yn marw ar ffyrdd Cymru bob 11 diwrnod, tra bod un person yn cael ei anafu pob 27 awr, meddai Brake.

Mae'r elusen nawr yn galw am gael cyfnod penodol o ddysgu gyrru.

"Mae'n annerbyniol bod mwy o bobl ifanc yn marw mewn damweiniau nag am unrhyw reswm arall," meddai Julie Towsend, cyfarwyddwr ymgyrchu Brake.

" Rydym angen gyrwyr o bob oedran yng Nghymru i ddangos trugaredd wrth yr olwyn, i ddeall eu bod yn gyfrifol am fywydau eraill ac i addo i yrru'n ddiogel ac o fewn y gyfraith.

"Rydym angen i'r llywodraeth helpu gyrwyr dibrofiad i fod yn fwy diogel trwy weithredu trwyddedau graddedig."

'Atgoffa'

Un o'r rhai sy'n cefnogi'r ymgyrch yw Heather Rowlands o Ynys Môn.

Bu farw ei mab Gareth Wyn Jones, 17 oed, mewn damwain yn 2006.

"Rhai boreau, nid ydw i eisiau codi o'r gwely," meddai Heather. "Mae cymaint o bethau yn fy atgoffa o Gareth ac nid yw'r boen byth yn diflannu.

"Fy neges i i yrwyr ifanc yw peidio cymryd risgiau a gwneud popeth bosib i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel. "

Er mai dim ond un allan o bob wyth gyrrwr sydd o dan 24, maent yn cymryd rhan mewn un allan o bob pedwar damwain farwol.

Fel rhan o'r wythnos ddiogelwch mae Heddlu De Cymru a'r gwasanaethau tân yn cynnal nifer o weithdai.

Dywedodd Neil Brown, pennaeth diogelwch ffyrdd ar gyfer Gwasanaethau Achub a Thân De Cymru, "Mae diogelwch ar y ffyrdd wastad yn rhan bwysig o'n cyflwyniadau i'r gymuned, yn enwedig wrth siarad gyda phobl ifanc.

"Mae rhai o'r achosion mae Gwasanaeth Tân De Cymru yn delio gydag nhw yn frawychus. "

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol