Pryder am newidiadau i feiciau cwad

  • Cyhoeddwyd
Beic pedwar olwynFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o ffermwyr yn defnyddio'r beiciau i helpu gyda'r bwydo.

Mae'r undebau amaethyddol yn poeni y bydd newidiadau mewn beiciau cwad yn eu gwneud yn fwy peryglus i bobl sy'n gweithio ar y tir.

Yn ôl argymhellion yr Undeb Ewropeaidd mae'n bosib y bydd yn rhaid newid y beiciau er mwyn eu gwneud yn ddiogel ar gyfer y ffordd fawr.

Ond yn ôl yr undebau fe allai'r newidiadau olygu nad yw'r beiciau yn ddiogel ar lethrau, a'u bod hefyd yn fwy drud i'w prynu.

Mae Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru yn dweud y dylid gwahaniaethu rhwng beiciau sy'n cael eu defnyddio gan amaethwyr a beiciau ar gyfer dibenion hamdden.

'Llai sefydlog'

Dywed yr undebau fod beiciau cwad yn cael eu defnyddio gan nifer fawr o ffermwyr ar gyfer bwydo anifeiliaid a chadw golwg ar stoc.

Yn ôl yr NFU mae'r newidiadau yn golygu codi uchder y beiciau, gan eu gwneud yn llai sefydlog ar lethrau.

Dywedodd Eifion Davies, cadeirydd Meirionnydd o'r NFU: "Mae diogelwch yn flaenoriaeth i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant amaeth, ond rydym o'r farn bod y cynigion yma.....yn codi uchder y beiciau ac yn eu gwneud yn llai diogel ar lethrau."

"Mewn gwirionedd byddant yn llai defnyddiol ar gyfer dibenion amaethyddol."

Dywedodd fod yr undeb hefyd o'r farn y byddai'r newidiadau dan sylw yn golygu cynnydd o 50% yn y gost o gynhyrchu'r peiriannu.

Yn ôl Gareth Vaughan, cyn lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, byddai'r newidiadau yn golygu fod y beiciau yn anniogel.

Mae cynlluniau hefyd yn golygu injan gyda llai o bŵer.

Dywedodd Mr Vaughan fod amaethwyr angen y pŵer ychwanegol ar gyfer cludo trelar.

Pryder

Dywed y Gweithgor Iechyd a Diogelwch fod dau o bobl yn cael eu lladd bob blwyddyn o ganlyniad i ddamweiniau gyda beiciau o'r fath.

Does yr un damwain angheuol wedi bod yng Nghymru am dair blynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd: "Mae yna bryder ynglŷn â diogelwch gyda beiciau cwad sy'n cael eu defnyddio ar ffyrdd cyhoeddus.

"Mae nifer o ddinasoedd yn yr Undeb Ewropeaidd wedi gwahardd y beiciau."

Dywedodd y byddai'n anodd gwahaniaethau rhwng peiriannau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer hamddena a rhai sy'n cael eu defnyddio ar gyfer diwydiant.

"Fe allai dehongliad rhywun o fusnes neu ddiwydiant fod yn un eang," meddai llefarydd.

Mae disgwyl i bwyllgor amaeth y Senedd Ewropeaidd bleidleisio ar y cynigion ar Ragfyr 5. Mae disgwyl pleidlais o'r senedd lawn rhywbryd y flwyddyn nesa.