Wylfa: Llythyr Saesneg yn cythruddo

  • Cyhoeddwyd
Atomfa'r WylfaFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni Horizon eisoes wedi prynu tir ger yr hen atomfa

Mae ffermwr ar Ynys Môn, sy'n gwrthod gwerthu ei dir i gwmni Horizon er mwyn codi gorsaf niwclear newydd, wedi ei gythruddo ar ôl derbyn llythyr Saesneg gan y corff sy'n rheoli'r diwydiant ynni.

Mae Ofgem wedi rhoi pum niwrnod i Richard Jones o fferm Caerdegog Uchaf ger Amlwch i ymateb i gais Horizon i gael mynd ar ei dir i wneud asesiad i benderfynu a ydi'r safle'n addas i godi gorsaf niwclear.

Dywed Richard Jones nad ydi pum niwrnod yn ddigon o amser i ddarllen yr holl ddogfennau cyfreithiol a chyflwyno ateb.

Pwerau statudol

Mae Mr Jones yn gwrthod gwerthu 85 erw i gwmni Horizon ac mae o wedi gwrthod caniatâd i'r cwmni wneud asesiad o'r tir.

O ganlyniad roedd Horizon wedi gwneud cais i Ofgem, y corff sy'n rheoleiddio'r diwydiant ynni, gan ofyn iddynt ddefnyddio eu pwerau statudol i fynnu mynediad.

Dywedodd Mr Jones, sy'n ffermio 200 o erwau gyda'i fab Owain, y dylai Ofgem wedi ysgrifennu ato yn Gymraeg.

Yn ôl llefarydd ar ran Ofgem mae eu cynllun iaith wedi derbyn sêl bendith Bwrdd yr Iaith.

Dywedodd eu bod yn ymgynghori yn Saesneg, ond pe baent yn derbyn unrhyw lythyrau Cymraeg yna byddant yn ateb yn Gymraeg.

Mae'n ofynnol i Ofgem ymateb i gais Horizon o fewn 20 diwrnod.

'Dim amser'

Dywed Mr Jones fod Ofgem wedi rhoi pum niwrnod iddo ymateb i'w cais, ond nad yw hynny'n ddigon o amser oherwydd nifer y dogfennau.

"Dwi'n teimlo bod o'n gwbl annheg ei bod nhw'n disgwyl i ni ymateb o fewn pum niwrnod i gymaint o ddogfennau ...sy'n golygu llawer o waith i gyfreithiwr, mae'n hollol afresymol.

"Fe fydda nhw'n cael ymateb yfory i ddechrau arni fod ni'n disgwyl i'r dogfennau gael eu cyfieithu i'r iaith Gymraeg, a hefyd rydym wedi dweud ei fod o'n afresymol eu bod nhw'n rhoi pum niwrnod i ni ymateb."

Fis diwetha cyoeddodd Horizon eu bod wedi arwyddo cytundeb oedd yn sicrhau mwy o dir yn ardal y Wylfa.

Cafodd y tir dan sylw ei drosglwyddo o ofal yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a chwmni EDF.

Ym mis Mehefin eleni daeth cadarnhad pellach gan Lywodraeth San Steffan fod Yr Wylfa yn un o wyth o safleoedd sy'n cael ei ystyried ar gyfer y genhedlaeth nesaf o atomfeydd erbyn 2025.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol