M4: Damwain farwol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunGwasanaethau brys wrth safle'r ddamwain

Cafwyd cadarnhad gan Heddlu'r De fod dyn 43 oed o Sir Lincoln wedi marw ar ôl damwain ar yr M4.

Bu dwy o'r lonydd gorllewinol rhwng cyffordd 30 (Porth Caerdydd) a 32 (Coryton) ar gau am gyfnod o bump awr wedi'r ddamwain am tua 6.50am.

Cred yr heddlu fod gwrthdrawiad wedi bod rhwng craen symudol a lori fawr.

Bu farw gyrrwr y lori.

Aed â gyrrwr y craen symudol i'r Ysbyty Athrofaol yn dioddef o sioc.

Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y ddamwain ac mae'r heddlu wedi apelio am dystion i'r digwyddiad.

Dywedodd un gyrrwr wrth BBC Cymru fod traffig wedi ymestyn am tua milltir a hanner ar y draffordd.

Dywedodd ei bod hi'n ymddangos fod un lori wedi taro yn erbyn y craen cyn mynd i mewn i'r llain ganol.

Bu adroddiad hefyd am dagfeydd tua'r dwyrain wrth i yrwyr arafu ger safle'r gwrthdrawiad.