E.coli: Ymchwilio i farwolaethau babanod

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty SingletonFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae uned famlaeth Ysbyty Singleton ar agor o hyd ar gyfer genedigaethau arferol

Mae'r ymchwiliad yn parhau mewn ysbyty yn Abertawe wedi i ddau fabi farw oherwydd E.coli.

Roedd un yn fabi bum niwrnod oed, Hope Erin Evans o Aberdâr, a fu farw ar ôl cael ei heintio gyda'r math ESBL o E.coli yn Ysbyty Singelton yn y ddinas.

Bu farw babi cynamserol arall yn yr ysbyty ar ôl cael ei heintio yn y gymuned.

Dywedodd swyddogion iechyd nad oedd tystiolaeth fod yr haint wedi lledu.

Credir fod cysylltiad rhwng y ddau achos, ac fe fydd yr ymchwiliad yn ystyried sut y gwnaeth y traws heintiad ddigwydd.

Cafodd cwest i farwolaeth Hope Erin Evans, a fu farw yn yr ysbyty ar Dachwedd 4, ei agor a'i ohirio.

Fe gafodd y babi arall - un oedd yn "gynamserol iawn" - ei heintio yn y gymuned ond bu farw yn yr ysbyty.

Cafodd tri achos arall sydd ddim wedi achos marwolaeth eu cadarnhau ond dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu bod yn ymddangos fel achosion unigol.

Mae'r math ESBL o E.coli yn ymwrthol i gyffuriau gwrthfiotig ac yn anodd ei drin.

Mewn nifer o achosion, dim ond dau fath o dabledi gwrth fiotig sy'n effeithiol ynghŷd â nifer fach iawn o gyffuriau mewnwythiennol.

Gall E.coli arwain at heintiau difrifol fel llid yr ymennydd a gwenwyno'r gwaed all beryglu bywyd.

Glanhau

Dim ond genedigaethau arferol sy'n cael eu derbyn i Ysbyty Singleton ar hyn o bryd.

Mae'r uned famolaeth yn cael ei glanhau'n llwyr rhag ofn.

Dywedodd y microbeiolegydd Dr Hugh Pennington wrth BBC Cymru fod ESBL E.coli yn achosi trafferthion i fabanod ifanc gan nad oedd eu sustemau imiwnedd wedi datblygu'n llawn.

Dywedodd ei fod yn credu fod yr ysbyty wedi cymryd y camau cywir i geisio delio gyda'r achosion.

"Mae'r pethau yma yn dda am ymledu, ac unwaith y maen nhw'n mynd i le fel uned famolaeth mae hanes yn dweud wrthym ei bod hi'n anodd cael gwared â nhw.

"Rwy'n siwr fod y bobl yn Singleton yn gwneud eu gorau i sicrhau nad oes mwy o broblemau.

"Maen nhw wedi cau'r uned i fabanod ifanc iawn, a dyna'r rhai sy'n wynebu risg o'r clefyd yma. Mae'n ddull rhesymol iawn o weithredu."

'Achosion unigol'

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol y Bwrdd Iechyd, Dr Bruce Ferguson, y byddai uned famolaeth Ysbyty Singleton ar agor ar gyfer genedigaethau wedi'u cario i'w hamser.

"Mae'r rhain yn ymddangos fel achosion unigol a does dim tystiolaeth fod yr haint wedi ymledu ymhellach.

"Mae profion wedi eu cynnal ar gleifion, offer ac ystafelloedd yn yr uned, a does dim tystiolaeth o ESBL E.coli wedi ei ganfod.

"Mae gan yr uned record wych am hylendid a rheoli heintiau yn gyffredinol."

Dywedodd y Bwrdd Iechyd y dylai darpar famau sy'n bryderus neu sydd am ofyn cwestiynau siarad gyda'u bidwragedd i ddechrau. Maen nhw hefyd wedi sefydlu llinell gymorth arbennig: 07747 615627.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol