Mewn llun: ffotograffydd yn astudio Coed Uchaf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae ffotograffydd wedi treulio tair blynedd yn astudio coedwig anghysbell yng ngogledd Cymru, yn cymryd lluniau drwy'r tymhorau ac yn ceisio gwneud ymchwil i'w hanes.
Disgrifiad o’r llun, Mae'r ffotograffydd Simon Collinge wedi cyhoeddi ei luniau o Coed Uchaf, sydd hefyd yn cael ei alw'n Coed y Nant, ger Betws-y-Coed yng Nghonwy, mewn llyfr, Coed Uchaf Pentrefoelas.
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Mr Collinge, o Langollen, Sir Ddinbych, ei fod wedi dewis Coed Uchaf oherwydd bod y goedwig o 100 coeden yn edrych fel y math o le rydych yn gweld wrth deithio heibio ar drên "a rydych eisiau chwilota ynddo ond mae'r eiliad wedi mynd heibio".
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Mr Collinge bod ei ymchwil yn dangos bod llefoedd fel Coed Uchaf ambell waith wedi cael eu plannu i fod yn gyfeirbwyntiau i borthmyn neu wedi cael eu plannu gan ystadau.
Disgrifiad o’r llun, Ymhlith cofnodion ystad Hen Voelas, sydd gerllaw, mae sôn am 2,000 coeden yn cael eu harchebu ym 1897 - yr un flwyddyn â jiwbili ddeimwnt y Frenhines Victoria. Ond fe wnaeth ymchwil pellach ddangos y byddai hyn wedi bod yn rhy hwyr i blannu Coed Uchaf gan i gerdyn post o 1906 cael ei ddarganfod yn dangos bod y goedwig eisoes wedi ei sefydlu'n gryf.
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Mr Collinge nad oedd wedi llwyddo i ddatrys dirgelwch tarddiad y goedwig ond roedd ei astudiaethau wedi bod yn ddiddorol dros ben.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol