Amserlen Cymru ar gyfer Cwpan y Byd 2014

  • Cyhoeddwyd
Gary SpeedFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae tîm Gary Speed yn mwynhau rhediad o ganlyniadau da

Bydd Cymru gartref yn erbyn Gwlad Belg ar gyfer eu gêm gyntaf yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2014.

Roedd cynrychiolwyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru ym Mrwsel ddydd Mercher i benderfynu amserlen y gemau gyda'r gwledydd eraill fydd yn eu grŵp.

Yn ogystal â Gwlad Belg, bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Alban, Serbia, Croatia a Macedonia er mwyn penderfynu pwy fydd yn mynd i'r rowndiau terfynol yn Brasil.

Bydd Cymru hefyd yn wynebu Gwlad Belg oddi cartref yn eu gêm olaf yn y grwp ar Hydref 15, 2013.

Y Gemau

Cymru v Gwlad Belg 7/9/2012

Serbia v Cymru 11/09/2012

Cymru v Yr Alban 12/10/2012

Croatia v Cymru 16/10/2012

Yr Alban v Cymru 22/03/2013

Disgrifiad,

Gareth Blainey sy'n cael ymateb cyn-ymosodwr Cymru Iwan Roberts.

Cymru v Croatia 26/02/2013

FYR Macedonia v Cymru 06/09/2013

Cymru v Serbia 10/09/2013

Cymru v FYR Macedonia 11/10/2013

Gwlad Belg v Cymru 15/10/2013

Dywedodd rheolwr Cymru Gary Speed ei fod o'n falch nad oedd rhaid chwarae eu gemau ym mis Mehefin.

"Mae'r gemau yn rhai gefn wrth gefn, felly mae'n bwysig ein bod yn parhau gyda'n safon diweddar, a'n bod yn cael dechrau da i'r gemau rhagbrofol yn hydref 2012."

Yn y cyfamser mae Cymru'n bum safle'n is ar restr detholion pêl-droed y byd er iddyn nhw ennill pedair o'u pum gêm ddiwethaf.

Erbyn hyn, mae tîm Gary Speed yn rhif 50 ar restr FIFA.

Cododd Lloegr i'r pumed safle wedi buddugoliaethau yn erbyn Sbaen a Sweden, ond Sbaen sy'n dal ar frig y rhestr.

Mae'r Alban wedi codi dau safle i rif 49, ond mae Gogledd Iwerddon wedi disgyn ymhellach i rif 89.

Fe fydd llawer yn synnu bod Cymru'n disgyn er iddyn nhw guro'r Swistir, Bwlgaria, Montenegro a Norwy yn ddiweddar.

Cymhleth

Ond mae'r system bwyntiau sy'n cael ei defnyddio ar gyfer y rhestr yn gymhleth ac yn ystyried canlyniadau dros gyfnod o bedair blynedd.

Mae canlyniadau diweddar yn fwy gwerthfawr o ran pwyntiau, gyda chanlyniadau'r blynyddoedd diweddar yn cyfri llai wrth i'r blynyddoedd fynd heibio.

Er bod canlyniadau diweddar Cymru wedi bod yn dda, maen nhw wedi colli'r pwyntiau o ddau ganlyniad da yn 2007, sef gemau cyfartal yn erbyn yr Almaen a Gweriniaeth Iwerddon.

Rhestr detholion FIFA - Tachwedd 2011