Asiantaeth: Pedwar wedi eu harestio

  • Cyhoeddwyd

Mae pedwar wedi eu harestio fel rhan o ymchwiliad ynglŷn ag asiantaeth gosod tai yng Nglannau Dyfrdwy.

Ym mis Hydref caeodd cwmni Eazylet yn Shotton.

Y gred yw bod y cwmni yn addo arian rhent a blaendaliadau i landlordiaid a thenantiaid.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod tri dyn a menyw wedi eu harestio ac wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

'Cymhleth'

Mae'r heddlu wedi chwilio pum tŷ a dau adeilad busnes.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Kevin Bowden sy'n arwain yr ymchwiliad: "Mae hwn yn ymchwiliad cymhleth ac fe fydd yn cymryd tipyn o amser.

"Fe ddylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101."

Dywedodd Adran Safonau Masnach Cyngor Sir Y Fflint eu bod wedi derbyn nifer o ymholiadau oddi wrth bobl sy'n pryderu am eu blaendaliadau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol