Cynllun i godi 600 o dai

Argraff arlunydd o gynllun Parc Afon Ewenni Image copyright Other
Image caption Argraff arlunydd o'r cynlluniau

Mae cynlluniau i droi ardal ddiwydiannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ardal breswyl a busnes, gan gynnwys 600 o gartrefi, yn cael eu trafod.

Y bwriad yw defnyddio tir Clwb Rygbi Heddlu De Cymru a thir y cyngor ar gyfer y datblygiad i adfer ardal Waterton.

Dywedodd adroddiad am y cynllun fod yr ardal wedi ei "thanddefnyddio" a bod "adeiladau mewn cyflwr gwael yno".

Clywodd cynghorwyr y byddai'r cais ar gyfer cynllun Adfer Ardal Parc Afon Ewenni yn sicrhau y byddai tai ac adeiladau ar gyfer busnesau, siopau a chyfleusterau hamdden ar y 66 erw o dir.

Ymgynghoriad cyhoeddus

Mae'r safle wedi'i amgylchynu gan yr A48 a'r A473 ac fe fyddai rhaid adeiladu cylchfan ar gyfer mynediad i Barc Afon Ewenni.

Y cam nesaf fydd ymgynghoriad cyhoeddus.

Dywedodd Nick Lanagan, Cadeirydd Clwb Rygbi Heddlu De Cymru, ei fod wedi clywed am y cynlluniau ychydig o dyddiau'n ôl.

"Mae'r heddlu wedi ein hysbysu na fydd y cynllun yn dod i'r fei am o leiaf bum mlynedd," meddai.

" Fe fyddai'r cynllun yn arwyddocaol os ydyn ni'n colli ein cae rygbi.

"Rydyn ni wedi cael cynnig cyfleusterau newydd pan mae cynlluniau tebyg wedi eu crybwyll yn y gorffennol.

"Rwy'n tybio y bydd yr arian o'r gwerthiant yn arwain at ddarparu cyfleusterau ar ein cyfer."

'Ffyniannus'

Mae poblogaeth sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynyddu o 4.3% i 135,000 ers degawd a'r disgwyl yw y bydd yn codi o 3% erbyn 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Phil While, aelod y cabinet sy'n gyfrifol am gymunedau: " Mae'r ardal hon wedi cael ei defnyddio ar gyfer busnes a diwydiant ond mae dogfen yr uwch-gynllun yn bwriadu trawsnewid yr ardal i un sy'n fwy ffyniannus a cnaliadwy."

Eisoes mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi cynnig i alluogi pobl sy'n prynu tai newydd yn Lloegr fenthyg hyd at 95% o werth y tŷ ac fe fyddai'r llywodraeth yn gwarantu rhan o'r risg i'r benthycwyr.

Mae cynllun tebyg ar gyfer Cymru yn cael ei ystyried.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.