Cynllun £50m i ddenu ymwelwyr o China i'r gorllewin

  • Cyhoeddwyd
Mae'r cynlluniau wedi eu cyflwyno i godi'r gwesty newydd a hyd at 80 o dai gwyliau.Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau wedi eu cyflwyno i godi'r gwesty newydd a hyd at 80 o dai gwyliau

Denu ymwelwyr o China i dawelwch cefn gwlad Cymru ydi nod cynlluniau sydd wedi eu cyflwyno i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r awdurdod yn ystyried cynlluniau gwerth £50 miliwn i ddatblygu canolfan wyliau fyddai'n cynnwys gwesty, tai a phwll nofio ger Llandeilo.

Cwmni Maxhard sydd tu cefn i'r cynnig i godi'r gwesty 92 ystafell yn Llanfynydd.

Mae'r cynlluniau wedi eu cyflwyno i godi'r gwesty newydd a hyd at 80 o dai gwyliau, 10 o siopau a lle parcio ar gyfer 220 o geir ar y safle 22 acer.

Dywedodd y datblygwyr y byddai'r cynllun yn apelio at "ymwelwyr rhyngwladol, yn bennaf o China".

Y llynedd fe wnaeth tua 109,000 o ymwelwyr o China ymweld â'r DU, ond Llundain oedd y cyrchfan fwyaf poblogaidd o gryn dipyn.

Potensial enfawr

Roedd Yr Alban hefyd llawer yn fwy poblogaidd na Chymru, ac mae arweinwyr twristaidd am gael cyfran o'r £184 miliwn a wariwyd gan ymwelwyr o China y llynedd - cynnydd o 40% mewn pum mlynedd.

Mae'r safle dan sylw ger Neuadd Pantglas, lle mae cwmni eisoes yn darparu cabanau gwyliau.

Dywedodd Gary Davies, cyfarwyddwr Partneriaeth Twristiaeth De Orllewin Cymru, nad oedd e wedi clywed am gynlluniau'r pentref twristaidd ond roedd yn sicr bod gan China a'i phoblogaeth o 1.3 biliwn, botensial enfawr.

"Yr her yw, gan fod y farchnad mor anferth, mae'n rhaid i'r gyllideb farchnata fod yn fawr i gael effaith."

Bu'r Prif Weinidog Carwyn Jones ar ymweliad swyddogol â China ym mis Hydref, gyda chynrychiolwyr o ddiwydiant Cymru ac addysg.

Cafodd cytundeb newydd ei arwyddo i gryfhau'r cysylltiad rhwng Cymru ag un o ddinasoedd diwydiannol mwyaf China.

Bydd y ddwy lywodraeth yn rhannu arbenigedd mewn ystod eang o feysydd diwydiannol, cymdeithasol a diwylliannol.

Bu Mr Jones hefyd yn ymweld ag 8fed Dangosiad Gardd Rhyngwladol China lle'r oedd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne yn cynrychioli'r DU gyda gardd arbennig.