Hen Neuadd y Dref Merthyr Tudful
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Arian i drawsnewid hen Neuadd y Dref ym Merthyr

24 Tachwedd 2011 Diweddarwyd 08:57 GMT

Bydd £2 miliwn ar gael i drawsnewid Hen Neuadd y Dref, Merthyr Tydfil.

Bydd yr arian, o goffrau Cronfa'r Loteri, yn cael ei wario ar ddatblygu canolfan newydd i ddiwylliant a'r diwydiannau creadigol.

Mae'r adeilad wedi bod yn segur ers dros ddegawd.

Garry Owen sy'n cael ymateb Phil Griffiths o siop Canolfan Soar sydd gerllaw'r Neuadd.