Ymchwiliad wedi digwyddiad â char heddlu

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal wedi i gerddwr gael ei hanafu mewn gwrthdrawiad â char heddlu yng Nghaerdydd.

Cafodd y fenyw 67 oed ei chludo i'r ysbyty gydag anaf i'w phen ar ôl y digwyddiad ar Heol Casnewydd yn Nhredelerch tua 5.45pm ddydd Mercher.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger y gyffordd rhwng Heol Casnewydd a Heol Cwrt Witla.

Dywed Heddlu De Cymru eu bod wedi cyfeirio'r achos at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu fydd yn cynnal ymchwiliad.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.