Menter post newydd i'r De-Orllewin

Dyn post Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd 169 o rowndiau dosbarthu a 83,518 o gyfeiriadau yn y treial sy'n dechrau heddi

Bydd swyddfeydd dosbarthu Rhydaman, Gorseinon, Pontardawe, Llandeilo a Chastell Nedd yn treialu menter newydd i'w gwneud hi'n haws i bobl sydd heb fod gartref i dderbyn eu post.

Bydd 169 o rowndiau dosbarthu a 83,518 o gyfeiriadau yn y treial sy'n dechrau heddiw.

Mae'r treial yn rhan o broses i wneud telerau ac amodau'r Post Brenhinol yn debycach i rai cwmnïau eraill

Y Post Brenhinol yw'r unig gwmni dosbarthu mawr sydd ddim yn cael dosbarthu i gymydog fel rhan o'i arferion safonol.

Cyfeiriadau cyfagos

Maen nhw wedi dewis ardaloedd codau post Rhydaman, Gorseinon, Pontardawe, Llandeilo a Chastell Nedd i dreialu'r fenter newydd i'w gwneud hi'n haws i bobl sydd heb fod gartref yn ystod y dydd i dderbyn eitemau sydd angen llofnod, neu sy'n rhy fawr i fynd drwy'r blwch llythyrau.

O 28 Tachwedd, bydd y Post Brenhinol yn dechrau treialu'r trefniadau newydd sy'n golygu y bydd modd dosbarthu eitemau i gyfeiriadau cyfagos oherwydd nad oes neb gartref.

Bydd cyfanswm o 83,518 o gyfeiriadau ar 169 rownd dosbarthu a drinnir gan swyddfeydd dosbarthu Rhydaman, Gorseinon, Pontardawe, Llandeilo a Chastell Nedd yn Ne-Orllewin Cymru yn rhan o'r treial.

Dangosodd ymchwil annibynnol gan Tpoll ar ran y Post Brenhinol yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus fod y mwyafrif mawr o gwsmeriaid yn croesawu'r treial.

Dangosodd yr astudiaeth y byddai 91.55 y cant o bobl yn cefnogi gadael eitemau na ellir eu dosbarthu gyda chymydog pe gallent optio allan.

Roedd llai na phedwar y cant yn erbyn y treial.

Dywedodd Nick Landon, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyflenwi a Strategaeth Pacedi'r Post Brenhinol: "Mae ymchwil yn dangos fod ein cwsmeriaid yn croesau'r fenter hon.

"Bydd yn ei gwneud hi'n haws a mwy hwylus o lawer i gwsmeriaid dderbyn eu post os na fyddan nhw gartref pan geisiwn ei ddosbarthu."

Mae'r treial, a gynhelir tan 25 Chwefror 2012, yn cael ei gynnal hefyd yn Edinburgh Central, Wigan, Bolton, Hull, North Gatwick a Norwich.

Bydd y treial yn cynnwys llythyrau Recorded Signed For sydd angen llofnod ond ni fydd post Special Delivery nac eitemau rhyngwladol yn rhan o'r cynllun.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.