BBC Cymru Fyw

Atal angladd i gymryd olion bysedd

Published
image copyrightOther
image captionCafodd Andrew Paterson ei gladdu ym mynwent Eglwys Santes Fair Begeli

Cafodd angladd yn Sir Benfro eu hatal am fod yr heddlu wedi eu hysbysu bod y dyn oedd yn cael ei gladdu wedi ffoi rhag yr heddlu ers 24 mlynedd.

Gadawodd Andrew Paterson Brydain wedi iddo gael ei gyhuddo o dwyll gwerth £17,000 ac yr oedd wedi llwyddo i osgoi cael ei arestio ers 1987.

Ond pan fu farw yn ei gartref yn Goa, India, penderfynodd ei drydedd wraig drefnu ei ddymuniad olaf o gael ei gladdu ym mro ei febyd, sef Begeli yn Sir Benfro.

Ond cafodd yr heddlu eu hysbysu am yr angladd.

Llwyddodd yr heddlu i atal Mr Paterson rhag cael ei gladdu tan iddyn nhw gynnal archwiliad ôl-bysedd i adnabod y corff.

Ffugenw

Yn ddiweddarach cafodd corff Mr Paterson ei gladdu ym mynwent Eglwys Santes Fair, Begeli.

Teithiodd Andrew Paterson o gwmpas y byd gan sefydlu nifer o gyrchfannau gwyliau llwyddiannus o dan yr enw, Mark Attwood.

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed-Powys nad oedd yr ymchwiliad i droseddau honedig Mr Paterson wedi llwyddo i'w canfod ers 1987.

Ychwanegodd yr heddlu fod marwolaeth Mr Paterson wedi dod ag ymchwiliad tymor hir i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oedd Mr Paterson wedi bod yn bresennol yn Llys y Goron Guildford ar Hydref 13 1987 pan oedd i fod i ymddangos gerbron y llys i ateb cyhuddiadau o dwyll.