Atal angladd i gymryd olion bysedd

  • Cyhoeddwyd
Andrew PatersonFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Andrew Paterson ei gladdu ym mynwent Eglwys Santes Fair Begeli

Cafodd angladd yn Sir Benfro eu hatal am fod yr heddlu wedi eu hysbysu bod y dyn oedd yn cael ei gladdu wedi ffoi rhag yr heddlu ers 24 mlynedd.

Gadawodd Andrew Paterson Brydain wedi iddo gael ei gyhuddo o dwyll gwerth £17,000 ac yr oedd wedi llwyddo i osgoi cael ei arestio ers 1987.

Ond pan fu farw yn ei gartref yn Goa, India, penderfynodd ei drydedd wraig drefnu ei ddymuniad olaf o gael ei gladdu ym mro ei febyd, sef Begeli yn Sir Benfro.

Ond cafodd yr heddlu eu hysbysu am yr angladd.

Llwyddodd yr heddlu i atal Mr Paterson rhag cael ei gladdu tan iddyn nhw gynnal archwiliad ôl-bysedd i adnabod y corff.

Ffugenw

Yn ddiweddarach cafodd corff Mr Paterson ei gladdu ym mynwent Eglwys Santes Fair, Begeli.

Teithiodd Andrew Paterson o gwmpas y byd gan sefydlu nifer o gyrchfannau gwyliau llwyddiannus o dan yr enw, Mark Attwood.

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed-Powys nad oedd yr ymchwiliad i droseddau honedig Mr Paterson wedi llwyddo i'w canfod ers 1987.

Ychwanegodd yr heddlu fod marwolaeth Mr Paterson wedi dod ag ymchwiliad tymor hir i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oedd Mr Paterson wedi bod yn bresennol yn Llys y Goron Guildford ar Hydref 13 1987 pan oedd i fod i ymddangos gerbron y llys i ateb cyhuddiadau o dwyll.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol