'Mwy o bwysau' ar grwpiau gwirfoddol

Bydd y corff sy'n cynrychioli grwpiau gwirfoddol yn clywed sut orau i ymdopi gydag effeithiau'r dirwasgiad mewn cynhadledd yn Llandudno.

Mae gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru dros 3,000 o aelodau yng Nghymru yn gweithio mewn amryw o feysydd gan gynnwys, gofal palant, tai, yr economi, trafnidiaeth ac iechyd.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor, Graham Benfield, fod pob sector yn cael ei effeithio gan y sefyllfa economaidd.

"Mae'r rhan fwyaf o grwpiau yn wynebu mwy o bwysau.

"Pwysau i geisio gwneud mwy ond hynny ar lai o arian."

Thema'r gynhadledd flynyddol yn Llandudno yw 'Mwy am Lai' .

"Rydym wedi trefnu gweithdai i ddarparu syniadau a sgiliau, adnoddau a chefnogaeth i helpu sefydliadau i symud ymlaen mewn dyfodol ansicr," meddai Mr Benfield.

Prif siaradwr y gynhadledd eleni yw Carl Sargeant, y Gweinidog dros Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Mae yna dros 31,000 o fudiadau gwirfoddol, cymunedol a dielw yng Nghymru.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.