Dadorchuddio hen ddarluniau o'r pechodau mewn eglwys

Paentiad ar wal eglwys Image copyright Other
Image caption Trachwant yw un o'r pechodau sydd yn cael ei darlunio

Mae paentiadau wal Canol Oesol o bump o'r Saith Pechod Marwol wedi cael eu dadorchuddio mewn eglwys ym Mro Morgannwg wedi gwaith cadwraeth.

Darganfuwyd lluniau o chwant, cybydd-dod, trachwant, diogi a balchder yn ystod prosiect tair blynedd yn Eglwys Sant Cadog, Llancarfan.

Bydd digwyddiad nos Wener yn dathlu ailddarganfod y murluniau 15fed ganrif a gafodd eu gweld diwethaf tua 1547.

Mae yna obaith dod o hyd i'r cyllid er mwyn dadorchuddio'r ddau bechod sy'n weddill, sef dicter a chenfigen.

Mae'r prosiect eisoes wedi costio £140,000.

Sefydlodd y plwyfolion bwyllgor cadwraeth yn 2008 pan ddarganfuwyd llinell goch, denau o ocr dan fwy nag 20 haen o wyngalch wedi eu hychwanegu dros bum canrif.

Cafodd cadwraethwyr eu galw mewn gydag arian o Gronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw a ffynonellau eraill.

Dadorchuddiwyd lluniau o deulu brenhinol a beth sydd wedi ei ddisgrifio yn un o'r darluniau mwyaf o San Siôr a'r Ddraig sydd erioed wedi ei weld mewn eglwys ym Mhrydain.

Yng nghyfnod mwyaf diweddar y prosiect mae paentiadau o bump o'r Saith Pechod Marwol wedi eu datgelu.

Image copyright Other
Image caption Roedd y lluniau wedi eu gorchuddio gan tua 460 haen o wyngalch

Mae'r eglwys, sydd yn fwy na 1,000 mlwydd oed, wedi bod ar gau i ymwelwyr ac eithrio ar gyfer gwasanaethau yn ystod y tair blynedd diwethaf tra bod gwaith cadwraeth yn mynd ymlaen.

Credir i'r lluniau cael eu gorchuddio gan wyngalch wedi i Harri VIII dorri ei gysylltiad gyda'r Eglwys Babyddol.

Yn sgil hyn daeth hefyd dueddiad gan yr Eglwys Brotestannaidd o wrthod addurno eglwysi'n ormodol.

Dywedodd yr offeiriad sydd yn gyfrifol am Lancarfan, Yr Hybarch Peggy Jackson: "Rydym yn gobeithio y byddwn yn medru datgelu'r ddau bechod ychwanegol fel ail ran y prosiect adfer.

"Rydym yn ceisio codi arian ar gyfer hyn ar hyn o bryd."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.