BBC Cymru Fyw

Cymru "yn barod" am aeaf caled

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae Gweinidogion yn honni bod Llywodraeth Cymru'n barod ar gyfer gaeaf gwael

Mae cyflenwad graen i drin ffyrdd Cymru wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn ôl y Gweinidog Llywodraeth Leol.

Dywedodd Carl Sargeant fod Llywodraeth Cymru wedi paratoi am y gwaethaf yn dilyn dau aeaf caled.

Mae cynlluniau i sicrhau y bydd y Gwasanaeth Iechyd yn ymdopi pe bai Cymru yn dioddef o aeaf caled arall.

Ac fe fydd ymgyrch gwybodaeth yn cynghori pobl dros 60 oed sut i gadw'n dwym yn ystod cyfnodau o dymheredd isel.

Eira trwm

Dywedodd Mr Sargeant bod y llywodraeth wedi cynllunio ar gyfer "y gwaethaf a allai ddigwydd o fewn rheswm."

Dywedodd fod eira trwm y llynedd wedi achosi nifer o broblemau.

Nawr mae gan awdurdodau lleol darged i gynyddu nifer y graean sydd ar gael wrth gefn o 50% o'i gymharu â'r nifer cyfartalog a ddefnyddiwyd ganddynt yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf.

Bydd cronfa wrth gefn ar gael yn y gogledd, y canolbarth, y de ac ar gyfer traffordd yr M4.

Mae swyddogion yn ystyried sut i gynyddu gwybodaeth ynghylch amgylchiadau gyrru ar gyfer y cyhoedd gan gynnwys defnyddio gwefan Twitter.

Mae gan y Gwasanaeth Iechyd gynllun i sicrhau na fydd gwasanaethau yn cael eu heffeithio yn ystod y gaeaf pan mae'r galw yn cynyddu.

Bydd ymgyrch Gofal Piau Hi Y Gaeaf Hwn yn cynnig cyngor i bobl dros 60 oed ac mae Llywodraeth Cymru wedi codi'r targed o ran pobl dros 65 oed a'r rhai sy'n perthyn i'r grwpiau mewn perygl yn cael eu brechu o 70% i 75% o bobl.

Trin ffyrdd

Dywedodd Mr Sargeant: "Er gwaethaf ymdrechion y rheiny sy'n cynnig gwasanaethau yn ystod y gaeaf gall amgylchiadau teithio fod yn anodd yn ystod cyfnodau o dywydd gwael.

"Ni all ffyrdd heb rew gael ei warantu ac fe fydd rhaid i bobl gymryd gofal."

Cafodd cynghorau eu beirniadu ar ôl i gyflenwadau brinhau ar ôl eira a rhew ym mis Tachwedd 2010 a barodd am rai wythnosau.

Erbyn y Nadolig, rhybuddiodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod stoc yn prinhau.

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway nad yw'n debygol, ar hyn o bryd, y bydd tywydd y gaeaf hwn mor oer â'r llynedd.

Ychwanegodd ei fod yn debygol y byddai'n oerach ym mis Rhagfyr.

Straeon perthnasol

  • Awdurdod yn cynnig gofal dros y gaeaf i'r henoed