Cymru "yn barod" am aeaf caled

Cyhoeddwyd
Bannau BrycheiniogFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gweinidogion yn honni bod Llywodraeth Cymru'n barod ar gyfer gaeaf gwael

Mae cyflenwad graen i drin ffyrdd Cymru wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn ôl y Gweinidog Llywodraeth Leol.

Dywedodd Carl Sargeant fod Llywodraeth Cymru wedi paratoi am y gwaethaf yn dilyn dau aeaf caled.

Mae cynlluniau i sicrhau y bydd y Gwasanaeth Iechyd yn ymdopi pe bai Cymru yn dioddef o aeaf caled arall.

Ac fe fydd ymgyrch gwybodaeth yn cynghori pobl dros 60 oed sut i gadw'n dwym yn ystod cyfnodau o dymheredd isel.

Eira trwm

Dywedodd Mr Sargeant bod y llywodraeth wedi cynllunio ar gyfer "y gwaethaf a allai ddigwydd o fewn rheswm."

Dywedodd fod eira trwm y llynedd wedi achosi nifer o broblemau.

Nawr mae gan awdurdodau lleol darged i gynyddu nifer y graean sydd ar gael wrth gefn o 50% o'i gymharu â'r nifer cyfartalog a ddefnyddiwyd ganddynt yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf.

Bydd cronfa wrth gefn ar gael yn y gogledd, y canolbarth, y de ac ar gyfer traffordd yr M4.

Mae swyddogion yn ystyried sut i gynyddu gwybodaeth ynghylch amgylchiadau gyrru ar gyfer y cyhoedd gan gynnwys defnyddio gwefan Twitter.

Mae gan y Gwasanaeth Iechyd gynllun i sicrhau na fydd gwasanaethau yn cael eu heffeithio yn ystod y gaeaf pan mae'r galw yn cynyddu.

Bydd ymgyrch Gofal Piau Hi Y Gaeaf Hwn yn cynnig cyngor i bobl dros 60 oed ac mae Llywodraeth Cymru wedi codi'r targed o ran pobl dros 65 oed a'r rhai sy'n perthyn i'r grwpiau mewn perygl yn cael eu brechu o 70% i 75% o bobl.

Trin ffyrdd

Dywedodd Mr Sargeant: "Er gwaethaf ymdrechion y rheiny sy'n cynnig gwasanaethau yn ystod y gaeaf gall amgylchiadau teithio fod yn anodd yn ystod cyfnodau o dywydd gwael.

"Ni all ffyrdd heb rew gael ei warantu ac fe fydd rhaid i bobl gymryd gofal."

Cafodd cynghorau eu beirniadu ar ôl i gyflenwadau brinhau ar ôl eira a rhew ym mis Tachwedd 2010 a barodd am rai wythnosau.

Erbyn y Nadolig, rhybuddiodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod stoc yn prinhau.

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway nad yw'n debygol, ar hyn o bryd, y bydd tywydd y gaeaf hwn mor oer â'r llynedd.

Ychwanegodd ei fod yn debygol y byddai'n oerach ym mis Rhagfyr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol