Gwasanaeth coffa i bump

  • Cyhoeddwyd
Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David PowellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y pedwar glöwr fu farw: Charles Breslin, Phillip Hill (uchaf) a Garry Jenkins, a David Powell (gwaelod, chwith i dde)

Mae gwasanaeth cyhoeddus wedi bod ym Mhontardawe i gofio am y pedwar glöwr fu farw ym Mhwll y Gleision.

Roedd y gwasanaeth yn Eglwys San Pedr, Pontardawe, hefyd er cof am fachgen ifanc pump oed, Harry Patterson, fu farw mewn damwain ger ei gartref yn Alltwen yr un wythnos.

Bu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ym mhwll glo'r Gleision wedi damwain ar Fedi 15.

Archesgob Cymru, y Parchedicaf Dr Barry Morgan, oedd yn arwain y gwasanaeth, gyda'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn annerch.

Dywedodd yr Archesgob nad oedd modd i Dduw ddileu galar a thristwch ond "mae Ef gyda ni yn ein helpu i'w hysgwyddo."

".... Yr unig ddelwedd gredadwy o Dduw yn fy meddwl i ac, yn sicr, y Duw a bortreadir ac a ymgorfforir yn Iesu, yw'r Duw sy'n wylo gyda'i fyd Ef pan mae'n wylo ac sydd bob amser ar ochr y rhai y mae eu calonnau yn torri."

Anerchiad

Wedi munudau o fyfyrio distaw fe wnaeth y teuluoedd gynnau canhwyllau er cof am y pump cyn i ddisgyblion Ysgol Gynradd Alltwen ganu Shine Jesus Shine fel teyrnged i'w cyfaill Harry Patterson.

Wedyn soniodd Carwyn Jones am farwolaeth Harry a'r her oedd yn wynebu ei deulu wrth geisio ymdopi gyda'r hyn ddigwyddodd.

Yna cyfeiriodd at yr oriau anodd i deuluoedd y glowyr wrth ddisgwyl am newyddion yng Nghanolfan Gymunedol y Rhos yn ystod yr ymgais i achub y pedwar.

"Wrth gwrs, mae gyda ni hen draddodiad glofaol yn y cwm hwn," meddai.

"Mae'r bobl sydd wedi gweithio yn y cwm yn ymwybodol erioed o'r risg a dyna oedd eu bywoliaeth am flynyddoedd lawer.

'Yn anghywir'

"Os ydyn ni'n onest, roedden ni i gyd yn credu bod dyddiau colli anwyliaid dan ddaear wedi mynd heibio.

"Yn anffodus, roedden ni'n anghywir."

Ychwanegodd fod marwolaethau'r glowyr wedi cyffwrdd â chalonnau pobl ar draws y byd. Yna dywedodd wrth y teuluoedd: "Heddiw mae Cymru gyfan yn cofio gyda chi. Duw a'ch bendithio yn eich colled."

Roedd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, Aelodau Seneddol a Chynulliad lleol ac arweinwyr cynghorau Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phowys yn bresennol.

Roedd cynrychiolwyr o'r holl wasanaethau brys a thimau achub pyllau glo yno hefyd.