Goleuadau Nadolig yn dychwelyd i dref

Aberteifi Image copyright bbc
Image caption Mae busnesau Aberteifi wedi casglu £12,000 i dalu am y goleuadau.

Ar ôl absenoldeb y llynedd mae goleuadau Nadolig wedi dychwelyd i brif stryd Aberteifi eleni.

Roedd seremoni goleuo y tu allan i Neuadd y Dref nos Iau.

Y llynedd doedd hi ddim yn bosib gweld y goleuadau oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.

Doedd yr hen fachau oedd yn dal goleuadau ddim yn ddigon cryf i ddal pwysau goleuadau newydd.

£12,000

Mae busnesau Aberteifi wedi casglu £12,000 i dalu am y goleuadau.

Talodd Cyngor Ceredigion £5,500 am fachau newydd gafodd eu gosod rai wythnosau yn ôl.

Dywedodd perchnogion busnes eu bod yn falch o weld y goleuadau yn ôl, gan y byddan nhw'n denu pobl i'r siopau.

"Yn fy marn i, mae pobl Aberteifi a masnachwyr y dre yn meddwl ei bod hi'n bwysig cael goleuadau Nadolig," meddai Cadeirydd Siambr Fasnach Aberteifi, Paul Oakley.

"Maen nhw'n denu pobl i wario arian yn y dref yn ogystal â nodi dechrau Gŵyl y Nadolig."

'Tipyn o hwb'

Dywedodd Maer Aberteifi, Catrin Miles, y byddai'r goleuadau yn "rhoi tipyn o hwb" i'r dref.

Dywedodd cigydd lleol, Keith Davies: "Rwy'n hapus dros ben, yn enwedig ar ôl y llynedd pan aeth y cynllun yn draed moch."

Dywedodd Miriam James, sy'n gweithio yn siop lyfrau Awen Teifi: "Roedd hi'n sefyllfa siomedig y llynedd ond rydyn ni'n gobeithio y bydd strydoedd Aberteifi yn llawn siopwyr eleni."

Roedd siopau yn aros ar agor tan 10.30pm nos Iau, Rhagfyr 1.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.