E.coli: Trydydd babi wedi ei heintio

Cyhoeddwyd
Ysbyty SingletonFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae uned famlaeth Ysbyty Singleton ar agor o hyd ar gyfer genedigaethau arferol

Mae arbenigwyr iechyd wedi dweud eu bod yn amau fod trydydd babi wedi ei heintio gyda'r math ESBL o E.coli yn Ysbyty Singleton, Abertawe.

Ar hyn o bryd mae profion yn cael eu cynnal i geisio darganfod y tarddiad.

Bydd adolygaid annibynnol yn cael ei gynnal wedi i ddau fabi arall farw ar ôl cael eu heintio.

Roedd y trydydd babi yn yr uned newydd-anedig yn ystod y mis diwetha.

Roedd yr awdurdodau wedi gobeithio ailagor yr uned yn llwyr ddydd Gwener.

Ymhlith y ddau fu farw roedd un yn fabi bum niwrnod oed, Hope Erin Evans o Aberdâr, fu farw ar ôl cael ei heintio yn yr ysbyty.

Bu farw babi cynamserol arall yn yr ysbyty ar ôl cael ei heintio yn y gymuned.

Y gred yw bod cysylltiad rhwng y ddau achos ac fe fydd ymchwiliad yn ystyried sut y digwyddodd y traws heintiad.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fod tri achos arall yn achosion unigol.

Mae'r math ESBL o E.coli yn ymwrthol i gyffuriau gwrthfiotig ac yn anodd ei drin.

Dim ond genedigaethau arferol sy'n cael eu derbyn i Ysbyty Singleton ar hyn o bryd.

Dywedodd y Bwrdd Iechyd y dylai darpar famau sy'n bryderus neu sydd am ofyn cwestiynau siarad gyda'u bydwragedd ar y cychwyn. Maen nhw hefyd wedi sefydlu llinell gymorth arbennig: 07747 615627.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol