Morwyr: AS yn galw am ymchwiliad

Lluniau'r Awyrlu Image copyright Other
Image caption Un o'r morwyr yn chwifio ar hofrennydd yr Awyrlu

Wrth i'r chwilio am bum dyn ar goll oddi ar arfordir Pen Llŷn ddod i ben am y tro nos Lun, mae Aelod Seneddol wedi galw am ymchwiliad i'r ddamwain.

Roedd wyth o bobl o Rwsia ar long nwyddau, Y Swanland, pan aeth i drafferthion cyn suddo tua 2am ddydd Sul.

Cafodd dau o'r criw eu hachub gan hofrennydd yn gynnar fore Sul ond daethpwyd o hyd i gorff trydydd dyn yn ddiweddarach.

Yn ôl Elfyn Llwyd, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, mae angen "ymchwiliad llawn" i'r ddamwain.

Dywedodd mai'r cwestiwn cyntaf ar gyfer ymchwiliad y Bwrdd Masnach fyddai a oedd yn rhesymol i'r llong fod ar y môr gan fod tywydd stormus wedi ei ragweld.

Ychwanegodd ei fod yn cydymdeimlo'n fawr gyda theuluoedd a chyfeillion y sawl a gollwyd.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod y chwilio wedi ailddechrau am 7.30am ddydd Llun ond iddo ddod i ben wrth iddi nosi.

Ton anferth

Y Tywysog William oedd y cyd-beilot ar yr hofrennydd cyntaf i gyrraedd y safle ryw 20 milltir oddi ar yr arfordir.

Dywedodd un o'r ddau gafodd eu hachub fod ton anferth wedi 'sgubo dros y llong 81m o hyd a'i bod wedi torri yn hanner.

Bu hofrenyddion a badau achub yn chwilio rhan o Fôr Iwerddon ers iddyn nhw gael eu galw am tua 2am fore Sul.

Image copyright Other
Image caption Bu bron i'r Swanland fynd ar y creigiau ger Cernyw y llynedd

Dywedodd rheolwr Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi, Ray Carson, fod chwech o hofrenyddion, tri bad achub bob tywydd, dau fad achub arall, pedwar tîm o Wylwyr y Glannau, awyren arall a dwy long fasnachol wedi chwilio.

Roedd llong arall o Lynges Iwerddon ar ei ffordd i'r ardal cyn iddi gael neges i droi'n ôl.

Straeon perthnasol