Barnwr yn caniatáu cais iawndal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Joanna Michael ei thrywanu o farwolaeth gan ei chyngariad yn 2009 er iddi ffonio 999 ddwywaith

Dywed cyfreithwyr teulu menyw o Gaerdydd a lofruddiwyd gan ei chyn gariad fod barnwr wedi caniatáu iddyn nhw wneud cais am iawndal yn erbyn dau heddlu.

Fe wnaeth Joanna Michael, 25 oed, ffonio 999 ddwywaith yn ystod ymosodiad gan ei chyn gariad Cyron Williams yn Llaneirwg yn Awst 2009, ond pan gyrhaeddodd plismyn roedd wedi marw.

Dywedodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) fod Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent wedi ei gadael i lawr.

Gwrthododd barnwr Uchel Lys yn eistedd yng Nghaerdydd i ddiystyru'r cais.

Gwrthododd y barnwr hefyd gais gan yr heddlu i apelio, felly fe fydd rhaid iddyn nhw fynd i'r Llys Apêl i herio'i benderfyniad.

Bu farw Ms Michael pan dorrodd Williams i mewn i'w fflat a'i chanfod gyda dyn arall.

Dioddefodd 72 o anafiadau gwahanol yn yr ymosodiad gyda chyllell.

Cafodd Williams ei garcharu am oes ym mis Mawrth 2010, gydag argymhelliad y dylai dreulio 20 dan glo wedi iddo bledio'n euog i lofruddiaeth yn Llys y Goron Caerdydd.

Oedi cyn ymateb

Fe wnaeth yr IPCC ymchwilio wedi iddi ddod i'r amlwg fod y fam i ddau wedi ffonio 999 ddwywaith, ond ei bod hi wedi cymryd 22 munud i'r heddlu ymateb, ac na wnaethon nhw gyrraedd tan ei bod wedi ei thrywanu'n angheuol.

Yn yr adroddiad, dywedodd yr IPCC fod Ms Michael "wedi cael ei gadael i lawr gan Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a'r sustem 999 ei hun."

Yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd, gofynnodd y ddau heddlu i'r Barnwr Milwyn Jarman wrthod cais iawndal y teulu.

Dywedodd cyfreithiwr y teulu, Hywel Davies, fod y ddau heddlu wedi ceisio atal yr achos yn gynnar gan ddibynnu ar y drefn gyfreithiol nad oedd cyfrifoldeb gan yr heddlu mewn perthynas ag achos lle 'roedd trydydd person yn euog, ac mai testun yr achos oedd ymosodiad ar y modd y mae'r heddlu'n dewis "ymchwilio ac atal troseddau".

Ychwanegodd: "Nid dim ond teulu Joanna sy'n cael eu heffeithio yn yr achos hwn, mae'r mater yn mynd at galon cyfrifoldeb yr heddlu i amddiffyn dioddefwyr trais yn y cartref."

'Esgeulustod'

Dywedodd mam Ms Michael, Angela: "Rydym wedi ein chwalu gan farwolaeth Joanna ac yn benderfynol na fydd camgymeriadau yn cael eu hailadrodd.

"Mae dwy fenyw yn cael eu lladd gan eu partneriaid bob wythnos ac eto dyw pethau byth i weld yn gwella.

"Yn amlwg rydym yn gwybod nad yr heddlu laddodd Joanna, ond roedd ganddynt y grym i'r hachub. Wnaethon nhw ddim oherwydd esgeulustod a pheidio â dilyn eu canllawiau eu hunain."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Rydym yn deall fod hwn yn achos trist iawn ac unwaith eto yn estyn ein cydymdeimlad i deulu Joanna Michael.

"Rydym yn cydnabod bod achos yn cael ei ddwyn gan deulu Joanna Michael ac felly nid yw'n briodol i ni wneud sylw pellach ar hyn o bryd."

Dywedodd Heddlu Gwent: "Mae hwn yn achos trasig, ond fodd bynnag ni fyddai'n briodol i wneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol