Cefnogwyr yw 'carfan' y Crusaders

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith y cefnogwyr yw y bydd y tîm newydd yn adennill ei le yn y Super League

Mae tîm rygbi 13 yn enwi 'carfan' o gefnogwyr wrth iddyn nhw fynd ati i geisio arwyddo chwaraewyr proffesiynol.

Ffurfiwyd tîm Crusaders Gogledd Cymru wedi i dîm gwreiddiol y Crusaders dynnu allan o'r Super League ym mis Gorffennaf oherwydd pryderon ariannol.

Roedd rhaid i'r tîm newydd enwi carfan erbyn dydd Gwener, ond gan nad yw'r clwb wedi cael cyfle i arwyddo chwaraewyr proffesiynol, gofynwyd i'r cefnogwyr lenwi'r bwlch.

Mae postmon, athro, gyrrwr lori a bachgen ysgol i gyd wedi ymuno a'r garfan dros dro, ac fe gafon nhw dynnu eu llun yn Y Cae Ras yn Wrecsam ddydd Sadwrn.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dylan Jones, wyth oed, yw aelod ieuengaf y 'garfan'

Cafodd y tîm ei ffurfio gan gonsortiwm o fusnesau a chefnogwyr.

Dywedodd y prif weithredwr dros dro, Jamie Thomas, ei fod yn hyderus y byddai tîm llawn o chwaraewyr proffesiynol yn barod ar gyfer gêm gynta'r tîm newydd ym Mhencampwriaeth Co-Operative y flwyddyn nesaf.

Ond roedd mwy na digon o wirfoddolwyr yn barod i fod yn y garfan wedi i'r tîm gael pythefnos i gyflwyno cais a charfan i'r gynghrair.

Dywedodd Mr Thomas: "Dyma 30 o gefnogwyr ddaeth ymlaen ar gyfer ein 'carfan' gyntaf pan ddywedodd yr RFL y bydden ni'n torri'r canllawiau os nad oeddem wedi cyflwyno carfan, er nad oes gennym yr un chwaraewr."

Perchnogion newydd

Ers hynny mae'r prif hyfforddwr Clive Griffiths wedi arwyddo chwaraewr cynta'r clwb, ac mae'n chwilio am fwy.

"Mae digon sydd eisiau chwarae," meddai Mr Thomas, "ond mae'n fater o gael rhai o'r safon derbyniol."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Talodd y cefnogwyr £30 yr un i fod yn rhan o garfan gynta'r clwb

Dywedodd un o'r cefnogwyr yn y garfan, Chris Jones - gyrrwr lori 47 oed o Wrecsam: "Mae'n syniad gwych i gael cefnogwyr i wneud hyn.

"Mae'n braf cael lle yn llyfau hanes.

"Dwi erioed wedi chwarae rygbi yn fy mywyd, a dyma'r agosaf y byddaf at hynny mae'n debyg.

"Fe wnaethon ni gyd dalu £30 i fod yn y garfan, ac fe allai'r clwb fod wedi llenwi'r lleoedd deirgwaith drosodd. Ni yw'r rhai lwcus ond mae lot o gefnogaeth i'r clwb."

Kristy Stephenson, 47 o Fae Colwyn, yw'r unig ferch yn y garfan dros dro.

Dywedodd: "Mae gormod o waith wedi ei wneud i adael i'r clwb fynd. Fe fyddai hynny wedi bod yn biti garw."

Bydd Crusaders Gogledd Cymru yn ymuno gyda thîm arall o Gymru - Scorpions De Cymru - ar drydydd lefel strwythur rygbi 13 yr RFL.

Bydd y clwb yn chwarae eu gemau cartref ar y Cae Ras yn Wrecsam wedi iddyn nhw ddod i gytundeb gyda pherchnogion y stadiwm, Prifysgol Glyndŵr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol