Cyhoeddi £39m o hwb i'r economi

Y Gweinidog Cyllid, JUane Hutt Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, y byddai'r economi ar ei hennill "yn syth".

Fe fydd £39m yn cael eu gwario ar wella adeiladau ysgolion a chreu prentisiaethau.

Roedd targed y buddsoddi dros gyfnod o ddwy flynedd yn rhan o gytundeb cyllideb Llywodraeth Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Fe fydd yr arian yn dod o'r Trysorlys am fod y cyngor treth wedi ei rewi yn Lloegr.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, y byddai'r economi ar ei hennill "yn syth".

Fe gyhoeddodd Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol eu bod wedi taro bargen ar y gyllideb nos Wener.

Fe fydd rhaglen yn cael ei hariannu o ran recriwtio pobl ifanc ac mae'r llywodraeth wedi dweud y byddai £4.9m ychwanegol yn creu 1,800 o brentisiaethau.

£9m

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai £9m ar gyfer gwella adeiladau ysgolion a'r un swm yn cael ei wario ar 130 o gartrefi ychwanegol.

Y nod yw gwario £3.5m ar wella ffyrdd lle bydd ardaloedd menter.

Roedd Plaid Cymru wedi beirniadu Llafur am beidio ag ymateb yn ddigonol i'r cyni economaidd.

Dywedodd Ms Hutt: "Mae'r pecyn diweddara yn adeiladu ar fesurau eraill i hybu'r economi a datblygu gwasanaethau cyhoeddus.

"Fe fydd yr effaith i'w gweld yn syth ac fe fydd yn cryfhau amcanion tymor hir."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.